امشب از شمع رخت سوخته پروانه مااللهم و صل علي ولي امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر. و حفه بملائکتک المقربين، و ايده بروح القدس، يا رب العاليمن. اللهم اجعله الداعي الي کتابک، و القائم بدينک، استخلفه في الارض کما استخلفت الذين من قبله مکن له دينه الذي ارتضيته، ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدک لا يشرک بک شيئا...

امشب از شمع رخت سوخته پروانه ما آتش افتاده ز رخسار تو در خانه ما

چشمهامان خسته است. گويي در غبار اوهام فرو رفته ايم.

دستهاي لرزانمان در انتظار دامان ترحم است.

و اين گونه هاي خشکيده مان که در قحطي شبنم مي ميرد!

کاسه هاي گدايي احساسمان را بنگر که به خشکسالي معرفت دچار شده اند.

کجاست آن ييلاق سبز نگاهت که سپيده دمانش شبنم افشان است؟

کجاست آن حضور نوراني که لحظه هاي حياتش ثانيه هاي باراني و زمزمه هاي نوراني است؟

کجاست آن خضرانشين صحرا گرد که قافله عشق را رهنماست؟

کجاست آن مشعلدار نيمه شبان تاريک؟

اينک که جهان در تاريکي نيايش است و انسان در بيابان جهل قدم مي زند.

اينک که زمين در خشکسالي قنوت، آواز مرگ را زمزمه مي کند!

اي مهربان! او را برايمان بنمايان که کاسه هاي گداييمان را به تصدقي پر سازد و گونه هاي بهت زده مان را دست نوازشي کشد و لبهاي خشکيده معرفتمان را آب ظهور بنوشاند و سينه غربت کشيده مان را به قربت محبت برساند. نگاه او را عشق مي ورزيم.زده بر عرش برين رايت فتح، آيت نصر عجل الله تعالي فرجه، حجت عصر شده بر ذات وي آيات خدايي همه حصر شده بر شخص وي اجلال الهي همه قصر ابد الله بقائه، رزق الله لقائه خلق الخلق به ثم له جل علاه

اي پروردگار مهربان!

صلوات و تحيت فرست بر ولي امرت. که آرزوي سينه هاي سوخته و نگاههاي منتظر است.

پروردگارا!

فرشتگان مقرب را نگاهبانان او قرار ده. اينک که او تنهاترين مرد افلاکي زمين است...

پروردگارا! مهدي، هدايتگر انسان به سوي کتاب مبارک تو خواهد بود. نور را در زمين گسترش خواهد داد. و براي اقامه دين تو قيام خواهد کرد.

پروردگارا!

آن سلطان هدايت را، ملک سليماني ده و فراتر از آن مملکت دو جهاني که خوبرويان آينه خوبي اويند.

او را در سرزمين زمين، خليفه خود گردانيدي چون پيشينيان از داوود و پيامبران که او مجموعه صفات پيامبران و امامان است.

صورت حزينش دلرباتر از داوود و زيبايي چهره اش بهتر از جمال يوسف و سفره عشقش نمکين تر از همه.

پروردگارا!

عشق را با دستان او بر قلبها حاکم گردان و توحيد را با جام او بر جانها بچشان.

او هرگز از ستمکاران نخواهد هراسيد و شريکي براي تو قائل نخواهد شد و او زيباترين استعاره رحمت توست.

خدايا!

او را براي انسان، نگاهدار..
سيد اميرحسين اصغري