ويژگي هاي مسجد سهله


از بررسي مجموع رواياتي كه درباره ي مسجد سهله رسيده، به اين نتيجه مي رسيم كه براي مسجد سهله ويژگي هاي فراوان و امتيازات بي شمار است كه به گوشه اي از آن ها در اين جا اشاره مي كنيم. براي رعايت اختصار، فقط به شماره ي حديث و يا احاديثي كه به آن ويژگي دلالت مي كند، در داخل كروشه اشاره مي كنيم.

1- آن جا، از سرزمين كوفه است.

2- آن جا، اقامت گاه پيامبران و صالحان است.

3- آن جا، اقامت گاه جانشينان حضرت مهدي (عليه السّلام) است.

4- آن جا، اقامت گاه حضرت ابراهيم (عليه السّلام) بود.

5- آن جا، اقامت گاه حضرت ادريس (عليه السّلام) بود.

6- آن جا، اقامت گاه حضرت بقيةاللّه، أرواحنا فداه، است.

7- آن جا، اقامت گاه دائمي آن حضرت است.

8- آن جا، پايگاه حضرت خضر (عليه السّلام) است.

9- آن جا، تربتي هست كه همه ي پيامبران از آن آفريده شده اند.

10- آن جا، رهگذر راهيان بهشت است.

11- آن جا، عبادت گاه حضرت ادريس بود.

12- آن جا، كارگاه خياطي حضرت ادريس بود.

13- آن جا، مبارك است.

14- آن جا، محلّ تقسيم غنايم در عصر ظهور است.

15- آن جا، محلِّ عروج است.

16- آن جا، محلّ نزول فرشته ها است.

17- آن جا، محلّ نيايش حضرت صاحب (عليه السّلام) است.

18- آن جا، مركز بيت المال حضرت است.

19- آن جا، مقام صالحان و پيامبران است.

20- امام صادق (عليه السّلام) براي حوائج مهم به آن جا تشريف مي برد.

21- تمثال همه ي پيامبران در سنگ سبز رنگي در آن جا است

22- تمثال همه ي پيامبران و اوصياي آنان نيز در آن سنگ است.

23- حشر و نشر همگان، به سوي مسجد سهله است.

24- حضرت ابراهيم (عليه السّلام) از آن جا به سوي عمالقه رفت.

25- خانواده ي حضرت مهدي (عليه السّلام) در هنگام ظهور، در آن جا فرود مي آيند.

26- خدا، دوست دارد كه در آن جا نيايش شود.

27- داوود، از آن جا به جنگ جالوت رفت.

28- دل هر زن و مرد مؤمن به آن جا پر مي كشد.

29- دو ركعت نماز در آن جا، انسان را در پناه خدا قرار مي دهد.

30- دو ركعت نماز ميان مغرب و عشا، در آن جا، موجب افزايش عمر است.

31- دو ركعت نماز ميان مغرب و عشا، در آن جا، موجب رفع غم مي شود.

32- صُور، در آن جا دميده مي شود.

33- عبادت در آن جا، همانند عبادت در خيمه ي رسول اكرم (صلّي اللّهُ عليه وآله وسلّم) است.

34- عدالت الهي، در آن جا ظاهر مي شود.

35- فاروق اعظم، آن جا است.

36- فرشتگان، هر شب و روز، در آن جا فرود مي آيند.

37- فضايل ناگفته ي آن جا، بيش تر از آن چه بيان شد، است.

38- گِل همه ي پيامبران، از آن جا برداشته شده است.

39- مسجد بني ظفر، همان مسجد سهله است .

40- مسجد سهيل، همان مسجد سهله است.

41- مسجد شري، ثري، بري نيز همان مسجد سهله است.

42- نيايش در مسجد سهله، موجب قضاي حوائج و تقرّب به خدا است.

43- نيايش در آن جا، موجب مصونيّت از ناملايمات است.

44- نيايش در آن جا، موجب مصونيّت از نيرنگ دشمنان است.

45- هفتاد هزار نفر از آن جا، بدون حساب، وارد بهشت مي شوند.

46- هيچ اندوهگيني وارد آن مسجد نشود، جز اين كه غم و اندوه اش زدوده شود.

47- هيچ پيامبر مبعوث نشد، جز اين كه در آن جا نماز گزارد.

48- هيچ كس در آن جا به خدا پناهنده نشود، جز اين كه خدا او را پناه دهد.

49- هيچ كس در آن جا نماز نگزارد، جز اين كه حاجت روا بر مي گردد.

50- هيچ كس در آن جا وارد نشود، جز اين كه حاجت اش برآورده شود.