فضيلت مسجد سهله


مسجد سهلة فضائل بسيار زيادي دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:در سرزمين عراق بعد از مسجد بزرگ كوفه، مسجدي به فضيلت مسجد سهله يافت نمي شود چرا كه خانه ي حضرت ادريس و حضرت ابراهيم(عليهما السلام) بوده و محل ورود و خانه حضرت خضر (علي نبينا و آله و عليه السلام) نيز مي باشد.از امام صادق(عليه السلام) روايت شده است كه به ابابصير فرمودند:اي ابا محمد گويا مي بينم حضرت صاحب الامر(عليه السلام) با اهل و عيالش در آن مسجد منزل اختيار نمايند و خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر آنكه در آن مسجد نماز بجاي آورده است.و هر كه در آن مسجد اقامت كند چنانست كه در خيمه ي رسول خدا(صلي الله عليه وآله) اقامت نموده است.و هر مرد و زن مؤمني دلش مايل به آن مسجد است.و هر كس با نيّت صادق و درست در آن مسجد نماز و دعا كند، با حاجت روا شده از آن مسجد باز مي گردد.و هر كس در آن مسجد امنيّت طلب نمايد، از هر چه مي ترسد ايمن مي گردد.ابو بصير مي گويد به امام عرض كردم: فضيلت اين است كه براي اين مسجد مي باشد.حضرت امام صادق(عليه السلام) فرمودند: برايت بيشتر بگويم؟عرض كردم: بلي.حضرت فرمودند: مسجد سهله از آن مكانهايي است كه خدا دوست مي دارد در آنجا اسم او خوانده شود. و در هر شب و روز ملائكة براي زيارت و عبادت به آن مسجد مي آيند.سپس فرمودند: اگر من به شما نزديك بودم، همه نمازهايم را در آن مسجد بجاي مي آوردم.آنگاه فرمودند: در فضيلت آن مسجد آنچه نگفتم بيشتر از آن مقداري است كه بازگو كردم.ابوبصير مي گويد به حضرت عرض كردم: فدايت شوم. حضرت قائم(عليه السلام) هميشه در آن مسجد خواهند بود؟ امام صادق(عليه السلام) فرمودند: بلي