پيرامون مسجد جمکران


 
بيش از هزار سال است که مسجد مقدس جمکران ميعادگاه منتظران و سجده گاه مشتاقان کوي مهدي، عليه السلام، است. و هر شب چهارشنبه هزاران عاشق دلسوخته از گوشه و کنار ايران اسلامي و ديگر کشورها به اين مسجد رو مي آورند تا شايد نشاني از آن يار غايب از نظر بيايند.برخي از دوستان من که شبهاي چهارشنبه به «مسجد مقدس جمکران » رفته اند، ادعا مي کنند که امام زمان، عليه السلام، را ديده اند. آيا راست است که هر کس به جمکران برود عاقبت امام زمان، عليه السلام، را مي بيند؟ چرا برخي مثل من هنوز موفق به اين ديدار نشده اند؟

1- شکي نيست که تا کنون تعداد زيادي از شيفتگان مخلص امام زمان، عليه السلام، در مسجد مقدس جمکران توفيق زيارت آن بزرگوار را پيدا کرده اند که تفصيل اين ديدارها در کتب مربوطه و نيز در دفتر ثبت کرامات مسجد جمکران موجود است.2- عنايات و کرامات حضرت مهدي، عليه السلام، که در مسجد جمکران شامل حال زايرين و نمازگزاران اين مکان مقدس شده است، منحصر به زيارت و ديدار نبوده بلکه گاهي به شفاي درد و مرض، يا علاج فلجي و ناتواني، يا رفع مشکلي، يا برآوردن حاجت و نيازي بوده است که به نظر لطف و دعاي مستجاب آن بزرگوار تحقق پذيرفته است.3- بسيارند کساني که حضورشان در مسجد جمکران و سوز و گدازشان در دعا صاحب الزمان، عليه السلام، نه به خاطر شفاي دردي ظاهري يا رفع مشکلي مادي يا برآمدن حاجتي دنيوي، بلکه به منظور بهره هاي معنوي فراوانتر، منفعت و تقواي افزونتر و محبت و انس بيشتر نسبت به امام زمان، عليه السلام، است.اينان اگر چه بظاهر توفيق ديدار امام زمان، عليه السلام، را نيابند، اما دست عنايت او را بر سر خود و بارش باران رحمت او را بر دل خود احساس مي کنند.4- بايد دانست که حصول ديدار امام زمان، عليه السلام، يا هر گونه عنايت و مرحمتي از ناحيه آن امام عزيز منحصر به مسجد جمکران نبوده بلکه در اماکن مقدسه ديگري همچون مسجد سهله در عراق، حرم امام رضا، عليه السلام، و ساير امامان بزرگوار عليهم السلام، و حرم حضرت معصومه، عليهاالسلام، و يا هر مکان مناسب ديگر نيز اين توفيقات نصيب بسياري از شيعيان سعادتمند شده است.5- مهم آن است که انسان با خودسازي و مواظبت بر تقوي، شايستگي ديدار يا بذل عنايت امام زمان، عليه السلام، را پيدا کند. در اين صورت هر جا که باشد محروم نخواهد ماند و الطاف آن امام مهربان و بزرگوار شامل حال او خواهد شد.البته به جز خودسازي و مواظبت بر تقوي، حالت انقطاع کامل به سوي خدا و قطع اميد از وسايط مادي و ظاهري نيز مي تواند عاملي براي ديدار يا عنايت خاص حضرت مهدي، عليه السلام، به شمار آيد.در هر صورت حضور در مسجد جمکران خود مي تواند براي تذکر بيشتر نسبت به امام زمان، عليه السلام، و کسب آمادگي زيادتر براي تقرب به آن بزرگوار و شايستگي افزونتر براي بهره گيري از عنايت او تاثيرگذار باشد.6- مسجد مقدس جمکران از جهات متعددي داراي اهميت است:الف) تنها مسجدي است که به فرمان مستقيم امام زمان، عليه السلام - طي ديدار آن بزرگوار با حسن مثله در همين مکان مقدس - تاسيس گرديده است.ب) علماي بزرگوار و عاليقدر تشيع از همان ابتدا تا کنون به اين مسجد اهتمام داشته و نسبت به زيارت توسل به امام زمان، عليه السلام، در اين مکان کوتاهي نکرده اند.ج) هر هقته بلکه هر شب و روز هزاران عاشق صادق و مؤمن بااخلاص، که نفس حضورشان برکاتي براي هر مکاني به ارمغان مي آورد، مهمان اين مسجد مقدس مي شوند و با سوز و گدازشان معنويتي خاص به اين مسجد مي بخشند.7- با همه قداست و اهميتي که براي مسجد جمکران و عنايت حضرت صاحب الزمان، عليه السلام، به زايرين اين مکان مقدس بايد قايل بود، متاسفانه کم نيستند کساني که به خاطر کسب وجاهت و شهرت، يا به انگيزه جلب توجه و محبت ديگران، يا در پي برخي عوامل مادي ديگر ادعاي تشرف به محضر امام زمان، عليه السلام، و ديدار آن بزرگوار را دارند.اينان يا از سادگي و صفاي مردم سوء استفاده مي کنند و دروغ مي گويند، يا برخي توهمات و خيالبافي هاي خود را به عنوان واقعيتهاي عيني حکايت مي کنند.8- سعادتمنداني که توفيق ديدار امام زمان، عليه السلام، را يافته اند يا:الف) افرادي بي ادعايند و براي خود اهميت و شاني ويژه قايل نيستند.ب) خود را مديون کرامت مولا مي دانند و نه از لياقت خود، بلکه از عنايت او سخن مي گويند.ج) پيشينه گزافگويي و لافزني ندارند و صداقت پيشه اند.د) از تشرف خود نه در هر جا و براي هر کس و نه به انگيزه جلب توجه ديگران، بلکه بندرت و به منظور متوجه ساختن دلها به ساحت مقدس امام زمان، عليه السلام، سخن مي گويند.ه)نه تنها در پي اشتهار و مطامع مادي نيستند، بلکه از آن گريزانند.و) عنايتي را که دريافته اند همواره به يک منوال بيان مي دارند و هرگز براي جالبتر شدنش از خود چيزي بر آن نمي افزايند.ز) آثار تقوي و پرهيز از گناه و اهتمام به واجبات و اطاعت پروردگار در رفتار و گفتار آنان مشهود است.9- با توجه به آنچه گذشت در جواب خواهرمان بايد گفت:الف) ادعاهاي دوستانتان را ساده انديشانه نپذيريد، اما بدون دليل نيز آنها را رد نکنيد.ب) اينکه هر کس به مسجد جمکران بيايد، عاقبت امام زمان، عليه السلام، را مي بيند، هيچ مدرکي ندارد و اصولا تنها به انگيزه ديدار به مسجد جمکران آمدن نادرست است.ج) با اينکه ديدار امام زمان، عليه السلام، اصل نيست، اما به عنوان مظهري از عنايات آن بزرگوار و به عنوان گواهي صادق بر آمادگي هاي معنوي و تعالي روحي مي تواند آرزوي هميشگي شيفتگان و منتظران آن حضرت باشد، و با سعي و تلاش بيشتر در راه ترک گناه و جلب رضايت آن امام همام، براي شما نيز قابل حصول خواهد بود.