اينک آخرالزماناشاره :

با توجه به ظهور مسيحيت بنيادگرا در کشور آمريکا و جنگ آمريکا عليه عراق، نظريه پردازان مسيحي همچون جري فالول، مورگان استرانگ، گري فريزر و... نظرات خود را - که غالباً مبتني بر مکاشفات يوحنّا (بخش پاياني کتاب مقدس) است - به مخاطبان القا مي کنند و از طرفي جنگ عراق را شاهدي بر تحقّق پيشگوييهاي کتاب مقدس (انجيل) مي دانند و سعي مي کنند تا بدين وسيله ديدگاههاي راست مسيحي را تبليغ و حقانيّت خود را به جهانيان عرضه دارند. در اين مقاله که از يکي از سايتهاي اينترنتي گرفته شده با واژگاني همچون، آرماگدون، جنگ آخرالزمان، ضد مسيح، ايده هزاره، راست مسيحي آشنا خواهيم شد و همچنين نگاهي کوتاه به نظرات آنها در مورد جنگ عراق و چگونگي تحقق پيشگوئيها در بخش مکاشفات کتاب مقدس خواهيم داشت.

با نتيجه نهايي جنگ در عراق، هم اکنون بسياري از مسيحيان بنيادگرا1 ماجرايي را که هم اکنون بر روي شنهاي باستاني عراق در حال وقوع است پيام آور تحقق پيشگوييهاي کتاب مقدس2 (انجيل) درباره آخرالزمان و بازگشت دوباره عيسي مسيح3، مي دانند، اين عقيده در کتابها، ادبيات، وب سايتها، و حتي فيلمها نيز ديده مي شود.

بعضي ها بر اين عقيده اند که پيش بيني قابل توجهي درباره جورج دبليو بوش وجود دارد، مردي که سخن خود را با يک خطابه مذهبي بسيار قوي و ورزيده القا مي کند، و همچنين عقايد مذهبي و باورهاي ديني را در سياستهاي خارجي اش دخالت مي دهد، پر واضح است که بسياري از حاميان مذهبي بوش، از حوادث عراق به عنوان تحقق يک پيشگويي تعبير کرده اند.

بيل بردوي4 اخيراً طي مقاله اي در واشنگتن پست نوشت:

حادثه هاي جهان - مخصوصاً حرکت نظامي آمريکا به سوي عراق - موجب شده است تا اشخاصي با دلايل جديد براي تعبير و تفسير کردن آخرين حادثه جهاني خودنمايي کنند.

در وب سايتهاي پيشگويي، اين بحث مشتاقانه بالا مي گيرد، گروهها و مخصوصاً در کليساها به مطالعه کتاب مقدس مي پردازند، در جمعيتهاي مذهبي در آخر هر ماه بحث از پيشگويي مي شود، مثل چيزي که در ماه گذشته تحت عنوان بيستمين کنفرانس بين المللي پيشگويي آخرالزمان در تامپا برگزار شد.

بردوي مي نويسد:

به نظر بسياري شواهدي دال بر نقش عراق در سناريوي آخرالزمان5 در بخشهاي کليدي پيشگوئيهاي آخرالزمان کتاب مقدس وجود دارد.

در اينجا و در ديگر کتابهاي پيشگويي عهد عتيق و عهد جديد، ادبيات دوران باستان (کتاب مقدس) مالامال از تيترهاي خبري است که امروزه در مورد جنگ عراق در رسانه ها به کار مي رود.

مکاشفات6، بخش پاياني کتاب مقدس - به جز در برخي از نسخه هاي جديد - به عنوان نقشه حوادثي که هم اکنون در عراق اتفاق افتاده است به حساب مي آيد. در قسمت شانزدهم از بخش مکاشفات نامي از آرماگدون7 بيان گرديده است.

همانطور که رود فرات اخيراً به وسيله مجموعه اي از تانکها محاصره شده است، منطقه باستاني هارمجدون نيز در شمال اسرائيل در محاصره تانکها است.

يوحنّا - به احتمال قوي نويسنده بخش مکاشفات کتاب مقدس - در شرح ماجراهاي آخرالزمان مي گويد:

فرشته ششم جامش را بر رودخانه بزرگ فرات خالي کرد و آب رودخانه خشک شد. به طوري که پادشاهان، مشرق زمين توانستند نيروهاي خود را بدون برخورد با مانع به سوي غرب ببرند، و ديگر فرشتگان در شيپورها مي دمند هنگامي که نيروها براي نبرد حق و باطل جمع مي شوند.

بسياري از مفسران مي گويند که ساختار مدرن دولت اسرائيل، شمارش معکوس پيشگويي شده پايان روزگار را به راه انداخته است و اين پيشگويي با افزايش ضد مسيحيهاي8 شرور، نزاعها و اختلافات جهاني، آزار و اذيت کليساي مسيحي و ظهور يک مذهب دروغين، و درگيريهايي پيش از آغاز جنگ و نبرد حق و باطل در آخرالزمان، تکميل مي شود، البته بستگي به اين دارد که شما متنهاي پيچيده کتاب مقدس را چگونه تفسير کنيد، عيسي مسيح زماني مي آيد تا قبل از قضاوت نهايي مقدمه و راهگشاي يک قرن دوران صلح و حکومت صلح باشد، يا اين که او فقط زماني مي آيد که پيروانش مقدمه هزاره سلطنت9 مسيح را فراهم کنند که اين بيشتر شبيه يک حکومت ديني و مذهبي است.

در اين ماجراي تاريخي، مرحله اي به نام آزار و اذيت10 براي مدت هفت سال وجود دارد که ضد مسيحيهاي از بند آزاد شده، آزار و اذيتي زشت و زننده عليه مسيحيها انجام مي دهند؛ براي مثال، از برخي از پيشگوييهايي که در طي اين دوره مي شود، مي توان از مؤمنين واقعي اي نام برد که در اين حادثه به آسمان برده مي شوند که اسم اين مرحله در آخرالزمان را مرحله وجد و سرخوشي11 گذاشته اند. اين يک پيشگويي است که صحتش به وسيله اتفاقها و رويدادهايي که در غرب رخ مي دهد تشديد مي شود، به طور مشخص، مي شود از جنگ عليه صدام حسين نام برد.

دکتر مورگان استرانگ12 - استاد تاريخ خاورميانه دانشگاه ايالتي نيويورک آمريکا و مشاور برنامه هاي خبري و مجله ها - مي گويد:

جري فالول13 به طور کامل و بي هيچ ابهامي معتقد است که ما بايد به جنگ با عراق برويم، تا حوادث مصيبت باري را به راه بيندازيم که موجب فراهم شدن دومين ظهور حضرت عيسي مسيح شود. جنگ با عراق، به پايان روزگار منجر خواهد شد ما اين را مي دانيم، اسرائيل پابرجا نخواهد ماند، اسرائيل در طي آخرالزمان از بين خواهد رفت، هر يهودي اي که در هر جا زنده بماند به مسيحيت خواهد گرويد.

دکتر مورگان استرانگ اضافه مي کند:

بر طبق علم آخرالزمان شناسي14، مسلمانها، بودائي ها، هندوها، کاتوليکها آنيمي ها و هرکس ديگر، در جنگ آخرالزمان15 هلاک خواهد شد و يا اين که به مسيحيت اصول گرا و بنيادگرا ايمان خواهد آورد.

همه جنگ عراق را نشانه بزرگي بر شمارش معکوس آخرالزمان مي دانند ولي همه نسبت به ايدئولوژي آخرالزمان تعلق خاطري ندارند.

مارک هيتچکوک16، کشيش کليساي »فيث بايبل« واقع در آدموند در ايالت اکلاهما مي گويد:

مهم ترين مطلبي که بايد بگويم اين است که آنچه که آنجا (عراق) در حال رخ دادن است تحقق دقيق پيشگوييها نيست.

او اضافه مي کند:

بعضي از مردم جنگ عراق را آغاز آرماگدون خواهند دانست اما ديدگاه کلي من اين است که جنگ عراق چيزي فراتر از بازگويي يک سناريو است.

او مؤلف 9 کتاب در عنوانهاي مهم پيشگوييهاي کتاب مقدس است که مي گويد:

جنگ در عراق بيشتر يک عامل گرم کننده و عامل شتاب دهنده اي است براي حوادث نگران کننده اي که رخ خواهد داد.

در دانشگاه باب جونز17 - جايگاه پرورش بنيادگراها - دکتر استفان هنکينز18 به طور کامل اعتقاد دارد که جنگ در عراق نقطه پايان پيشگوييها نيست، به زودي بشريت با حوادثي که در بخشهاي مختلف کتاب مقدس از جمله مکاشفه يوحنا تصوير شده است، روبرو خواهد شد، او معتقد است که بشريت در آستانه جنگي است که عيسي مسيح عليه گروهي از ملتهايي که به وسيله ضد مسيح رهبري مي شوند انجام خواهد داد، که پس از آن يک دوره هفت ساله از رنج و مصيبت را خواهيم داشت.

کساني که به کتاب مقدس معتقدند با آروين باکستر - کشيشي در ريچموند در ايالت ايندياناي آمريکا و مؤسس مجله آخرالزمان - موافقند، آروين باکستر مي گويد:

ماجراي عراق با پيشگوييهاي عهد عتيق و عهد جديد مو نمي زند.

باکستر همچنين ميزان بالايي از تلفات در هجوم نظامي آمريکا به عراق را پيش بيني کرد و هشدار داد که ديگر کشورها جنگ در عراق را به ديده فرصتي براي سامان دادن سياستهاي خود مي نگرند، براي مثال، ممکن است چين سعي کند تا تايوان را اشغال کند. يا اين که هند و پاکستان مي توانند دست به جنگ تمام عياري عليه منطقه بي ثبات کشمير بزنند.

اين ماجرا به گفته باکستر سرآغاز جنگ جهاني دوم و کشتار يهوديان به دست نازيها بود که به وسيله يوحنا در بخش مکاشفات کتاب مقدس پيشگويي شده است.

اگر نشانه ها و علامتهايي بر اين نظريه وجود داشته باشد که در آخرالزمان آمريکا پيشرفت مي کند، اين، يک موفقيت شگفت انگيزي براي کتاب برجاي مانده19 نوشته تيم لاهايه20 و جري جنکينز21 است.

اگر چه که بيشتر کتابهايي که به موضوع آخرالزمان پرداخته اند ويژه قشر مذهبي تهيه شده اند، لکن، اين مجموعه برجاي مانده طيف وسيعي از مخاطبان سکولار را جذب کرده و فروشي بيش از 50 ميليون نسخه را به خود اختصاص داده است. حتي بخش چهارم اين کتاب رتبه اول ليست پرفروش ترين کتابهاي نيويورک تايمز را - که مورد غبطه همگان است - را به خود اختصاص داده است. لاهايه که سابقاً يک کشيش بود و همچنين از فعالان حقوق مذهبي و آموزش در دانشگاه باب جونز است کسي است که جري فالول را در سازماندهي مؤسسه »اکثريت اخلاقي« مساعدت کرد.

اخيراً، فالول دانشکده پيشگويي تيم لاهايه را در دانشگاه آزاد خود افتتاح کرد، اين يک نشانه بسيار قوي بر فراگير شدن عقيده آخرالزمان در ميان اقشار کم فرهنگ و بنيادگراي در حال رشد است.

لاهايه به نظريه رويکرد الهي مجموعه برجاي مانده پرداخته و مؤلف ديگر کتاب نقش روايتگر را ايفا کرده است. در حاليکه طرح کلي داستان و شخصيتهاي آن را هم ارائه کرده است، خط سير داستان از ابتداي مرحله آزار و اذيت شروع مي شود اين در زماني است که ترس و وحشت ناشي از آزار و اذيت همه جا را فرا گرفته است. در بخش آرماگدون اين کتاب، شيطان را در حال حکومت بر سياره زمين از پايتخت خودش که همانا شهر بابل جديد که همان عراق است، ترسيم مي کند.

الوا مارتين22 رئيس مجمع حقيقي خداوند در شمال کارولينا مي گويد:

عراق درست همان جايي است که بابل قديم آنجا بود.

او مي گويد:

تصور مي کند که روح يکي از پادشاهان قديم بابل در زماني که يهوديان برده و تحت شکنجه بودند در او حلول کرده است.

معتقداني مثل مارتين همچنين به پيامهايي از متون مقدس اشاره مي کنند، از جمله مي توان از فاحشه بابل نام برد که بر هفت تپه مي نشيند - درست همزمان با کساني که اين پيشگوييها را به شهرهاي باستان که توسط صدام حسين در حاشيه رودخانه فرات بازسازي شده است نسبت مي دهند عده اي ديگري معتقدند که اين پيشگوييها به کليساي کاتوليک روم اشاره دارند.

گري فريزر23 کسي که درباره نشانه هاي ظهور دوم مسيح ايراد سخنراني کرد مي گويد:

هرکس درباره آينده شديداً کنجکاو است.

او اصرار داشت:

نقشي که اسرائيل و ديگر کشورها در منطقه بازي مي کنند به نوعي اجراي پيشگوييهاي آخرالزمان است.

و هشدار داد که:

حوادثي چون تروريسم و تشکيل اتحاديه اروپا قبلاً در کتاب مقدس پيش بيني شده بود.

فريزر مي گويد:

هم اکنون، سرتاسر جهان را بحران فرا گرفته است، اين صرف يک تضاد و درگيري با عراق نيست، اين جنگ عليه تروريست است که به صورت يک مبارزه جهاني درآمده است.

او ادامه داد:

مردم هر جايي مي دانند که يک چيزي اتفاق افتاده است، خود همين دانش را از کتاب مقدس دارند، کتاب مقدس، تمام اين اتفاقات را پيشگويي کرده است.

او معتقد است:

مسيحيت نقش خاصي را در حادثه هاي هولناکي که در بخش مکاشفات کتاب مقدس پيش بيني شده است بازي خواهد کرد.

اشخاص مشهوري که به مسئله پيشگويي توجه زيادي نشان مي دادند از سرتاسر جهان در کنفرانس پيشگويي حضور چشمگيري داشتند، يکي از اعضاي شرکت کننده در اين کنفرانس که خود يک کشيش کليسا است، مي گويد:

حوادث کنوني در عراق، ويژگي ملکوتي بودن و آسماني بودن کتاب مقدس را اثبات کرده است.

او در ادامه مي گويد:

پيام نجات و رستگاري در قسمت مکاشفات کتاب مقدس ديده مي شود.

و در آخر به صراحت اعلام مي کند که:

خدا را شکر که مسيح، پادشاه است، و بهترين چيز اين است که ما پيروز هستيم.پي نوشتها:

.Iraq war fuels visions ofarmageddon end times :Apocalypse soon×

1. اصطلاحاً راست مسيحي يا مسيحيان راست گرا نيز ناميده مي شوند.

.Biblical book .2

3. بازگشت دوم حضرت مسيح در آخرالزان بعد از طي مراحلي که در نهايت به جنگ بزرگ،

ختم مي شود از جمله اعتقادات مسيحيان بنيادگراست.

.Bill Broadway .4

.End time .5

.Revelation .6

7. Armageddon - آرماگدون که در اصل »هارمجدو« مي باشد به معناي »کوي مجدّو« است،

مجدّو در شمال فلسطين اشغالي در کرانه غربي رود اردن واقع شده است.

.Antichrist .8

9. ايده هزاره: هزار سال بايد طي شود تا مسيح ظهور کند.

10. Tribulation: حکومت ضد مسيح، هفت سال به طول مي انجامد و دوره »رنج يا آزمايش بزرگ« خوانده خواهد شد.

.Rapture .11

.Morgan strong .12

13. جري فالول، کشيش بنيادگراي پروتستان و از رهبران سياسي و مبلغان راست مسيحي است.

.eschatology .14

15. جنگ هرمجدون يا آخرالزمان: جايي که آخرين جنگ ميان نيروي حق (خير) و باطل (شر) قبل از روز داوري در رستاخيز به وقوع مي پيوندد.

.Mark Hitchcock .16

.Bobjones university .17

.stephen Hankins .Dr .18

19. »برجاي مانده« متضمن اعتقادات مسيحيان است در مورد نبردهايي که قبل از »بازگشت دوم مسيح« به وقوع خواهد پيوست. اين کتاب تا کنون در 12 جلد انتشار يافته است و مجموعاً بيش از 50 ميليون نسخه فروش داشته است.

.Tim Lahaye .20

.Jerry jenkins .21

.22 Elva Martin

.Gary Frazier .23