دست دعااي قرآن ناطق و اي ناطق قرآن!

سلام بر تو آن هنگام که زلال جاري صدايت دلهاي تشنه ما را سيراب مي کند.

سلام بر تو آن هنگام که ياسهاي سپيد آيات الهي بر لبانت شکوفا مي شود.اي صاحب عصر و اي امام زمان!

سلام بر تو آنگاه که خورشيد به استقبالت مي آيد و درود بر تو آن زمان که ماه با همه ستارگانش جاي پايت را بوسه مي زنند.اي منتظرِ قيام و قائم منتظر!

سلام بر تو هنگامي که [در انتظار سيصد و سيزده کبوتر مشتاق در ميان رکن و مقام] مي ايستي.

سلام بر تو هنگامي که [بر مسند حکومت حقّ و عدالت] مي نشيني.اي امام جمعه موعود!

سلام بر تو هنگامي که عطر نماز و قنوت به گرد گنبد آسمان مي پيچد.

سلام بر تو آنگاه که ذکر رکوع و سجودت در محراب زمين جوانه مي زند.

سلام بر تو هر زمان که از نسيمِ تکبير و تهليلت صحن قلبهاي{P عاشق لبريز از خدا مي شود.اي چهاردهمين بدر آسمان خدا!

سلام بر تو آنگاه که پلک صبح با سر انگشت محبّتت گشوده مي شود و آن هنگام که مهربانترين ماه ها با تبسّم دلنشينت طلوع مي کند.اي عزيز دل ما!

سلام بر تو آن زمان که يوسف ماه از حُسن بي حد تو سر در چاه شب فرو مي برد و آن هنگام که نسيم دست خدا نقاب از چهره زيباي تو برمي دارد و آفتابِ نگاهت بر اهل زمين سايه مي افکند.سلام بر تو که سطر نخستين کتاب انتظاري و سرآغازِ دفتر آرزوها.

درودهاي بي پايان همه قلبها و قلمها برتو باد

***

زيارت آل ياسين يکي از زيارتهاي مشهور حضرت مهدي، عليه السلام، است. راوي اين زيارت محمد حميري قمي است که در اواخر دوران غيبت صغري مي زيسته و مکاتبات بسياري با ناحيه مقدسه حضرت صاحب الأمر داشته و توقيعات متعددي به وسيله او نقل شده است. در آغاز يکي از توقيعات چنين مي خوانيم:

... هرگاه خواستيد به وسيله ما به پروردگار توجه پيدا کنيد و به ما متوجه شويد، پس آن گونه که خداي تعالي فرموده است بگوييد: درود و سلام بر آل يس باد...

زيارت آل يس با سلامها و درودهاي زيبايي آغاز مي شود که از لطافت و ادب خاصي برخوردار است و اختصاص به وجود مقدس امام عصر، عليه السلام، دارد. اين زيارت شريفه در مفاتيح الجنان در ضمن زيارت حضرت صاحب الأمر، عليه السلام، آمده است و فرازهاي کوتاه آن دربردارنده برخي اعتقادات شيعه مانند توحيد، رجعت، ولايت ائمه معصومين، عليهم السلام، معاد و... مي باشد.