زمان و مکان ظهور امام زمان (ع)

امام زمان (عليه السلام) در چه زمان و از چه مکاني ظهور خواهند کرد؟

براي ظهور امام زمان (عليه السلام) وقت و زمان معيني مشخص نشده، و طبق روايات، تعيين کننده ي وقت ظهور، دروغگو شمرده شده است. فضيل مي گويد: خدمت امام باقر (عليه السلام) عرض کردم: آيا ظهور مهدي (عليه السلام) وقت معيني دارد؟ حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود: «هر کس براي ظهور وقتي معين کند دروغ مي گويد.» بحارالانوار، ج 52، ص 103.

محمد بن مسلم مي گويد: امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: «هر کس وقت ظهور را برايت تعيين کرد از تکذيب نمودنش باک نداشته باش، زيرا ما براي ظهور وقتي تعيين نمي کنيم.» همان، ص 104 و 117.

بنابراين، وقت ظهور حضرت، همانند زمان قيامت مشخص نيست، و هر کس زماني براي ظهور تعيين کند دروغگو است. در برخي روايات آمده است که روز جمعه، وقت ظهور خواهد بود و ظاهراً اين روايت با روايات ديگري که روز عاشورا و يا روز عيد نوروز را به عنوان روز ظهور تعيين نموده است منافات ندارد زيرا امکان دارد هر سه عنوان در يک روز جمع شوند.

مکان ظهور امام زمان (عليه السلام)مشخص است، و به طور مسلم از مکه ظهور خواهند کرد.

مفضل از امام صادق (عليه السلام) پرسيد: اي آقاي من! حضرت مهدي (عليه السلام) از کجا و چگونه ظهور مي کند؟ حضرت فرمود: «اي مفضل! او بتنهايي ظهور مي کند، و بتنهايي کنار خانه ي کعبه مي آيد، و بتنهايي شب را در آن جا مي گذراند.» همان، ج 53، ص 7.