دعاي فرج بخوان تا ظهور را دريابي
در فرهنگ اسلامي »نيت« و قصد، ارزش و جايگاه خاصي دارد؛ تا آنجا که رسول گرامي اسلام(ص) مي فرمايد: »نيت مؤمن از عملش برتر است«1 از اين رو کسي که در دلش نيت انجام عمل خيري را داشته باشد، از ثواب آن عمل بهره مند مي شود حتي اگر توفيق انجام آن عمل خير را نيابد2.

براساس همين در فرهنگ اسلامي، انتظار فرج و اميد تحقق دولت آل محمد(ص) چنان قدر و قيمتي دارد که شايد کم تر عملي مي تواند به آن برسد. کسي که صادقانه انتظار ظهور آقا و مولايش را مي کشد و از ته دل براي فرج آل محمد دعا مي کند؛ ثوابش برابر با کسي است که ظهور را دريابد و با مولايش همراه شود.

در اين زمينه سخن بسيار است و احاديث فراواني با مضامين مختلف وارد شده اند و ما در اين مجال شما را تنها به شنيدن يکي از اين احاديث مهمان مي کنيم.

امام صادق(ع) فرمود:

مَن قالَ بَعدَ صَلوةِ الفَجرِ وَ بَعدَ صَلوة الظُّهرِ: »أللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدٍ و عَجِّل فَرَجَهُم« لَم يَمُت حَتّي يُدرِکَ القائِمَ.3

هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگويد: »خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست و در فرج ايشان تعجيل فرما« نميرد تا قائم[ع]

را دريابد.

اميدواريم که اين حديث همواره به ياد ما باشد تا با عمل به آن، بعد از هر نماز ياد انتظار و اميد فرج در دل ما زنده شود و ان شاءاللَّه ظهور مولايمان را درک کنيم.پي نوشت :

1 . »نيّةُ المؤمنِ خيرٌ مِن عَمَلِه«. الکافي، ج2، ص84، ح2.

2 . امام علي(ع) مي فرمايد: »إحسانُ النيّةِ يُوجبُ المثَوَبِة«؛ نيت نيکو، موجب

پاداش است. غررالحکم، ح1265.

3 . الطوسي، محمدبن الحسن، مصباح المتهجّد، ص328.