زيارتنامه حضرت امام مهدي صاحب الزمان (ع )


درود بر تو اي حجت خدا در روي زمين درود بر تو اي ديده خدا در بر خلقش درود بر

تو اي نور خدا که هدايت شوند بدان ره جويان و گشايش بر مؤمنان درود بر تو اي

پاک شده هراسان درود بر تو اي دوست خيرخواه درود بر تو اي کشتي نجات درود بر

تو اي چشمه حيات و زندگي درود بر تو رحمت کند خدا بر تو و بر خاندان پاک و

پاکيزه ات درود بر تو بشتابد خدا بر تو آنچه را براي تو وعده داده در ياري و

ظهور امر درود بر تو اي آقاي من من وابسته تو هستم عارف به آغاز و انجامت

تقرب مي جوييم به سوي خداي بزرگوار به تو و به خاندان تو و انتظار ظهور تو را

دارم و ظهور حق را بر دست تو و از خدا خواهم اينکه درود فرستي بر محمد و آل

محمد و اينکه قرار دهي مرا از جمله منتظرين تو و پيروان و ياران تو بر عليه

دشمنانت و از شهيدان در برابرت و در جمله دوستانت اي مولاي من اي صاحب الزمان

درود خدا بر تو و بر خاندان تو اين روز جمعه است و آن روز تو است که در آن

توقع ظهورت مي رود و فرج و گشايش براي مؤمنان به دو دست توست و کشتار کافران

به شمشيرت است و من اي آقايم در آن مهمان تو هستم و پناهنده تو و تو اي مولاي

من کريم و کريم زاده اي و مأمور پذيرايي و نگهداري پس مرا مهمان کن و پناه ده

درود خدا بر تو و بر خاندان پاکت

من بر تو نازل مي شوم هر کجا راحله ام روي آورد و مرا وارد نمايد و ميهمان تو هستم

در هر کجا که باشم از شهرها