جوانان ياوران مهدي


«ياران مهدي عليه السلام همگي جوانند.»1اين كلام زيبا و ترجمان سخن مولا علي عليه السلام ، ارمغاني براي نسل نو است .كنكاش در شناخت شخصيت جوان و آگاهي از توان و كارآمدي آنان در تاريخ اسلام، چرايي جوان بودن ياران حضرت مهدي موعود عليه السلام را پاسخ مي گويد.وصف جوانجواني بهار سبز حيات است و فصل شيرين زندگي را در جواني مي توان جست. نشاط، شادابي،تلاش، اراده، پشتكار، نيرو، احساس، نوگرايي، فضيلت جويي و دهها ويژگي ديگر در اين مقطع جلوه مي كند .جرقه هاي هويت جويي و استقلال طلبي كه به نوعي همراه با بازيابي و بازسنجي گذشته خود و جامعه است، نخست در دوران جواني زده مي شود.و بالاخره اميد به آينده برجسته ترين نماي زندگي يك جوان است .او وقتي به حال و شرايط موجود خود عشق مي ورزد و از اراده و تلاش برخوردار

________________________1- كتاب الغيبة، شيخ طوسي ، ص 286 .(6) جوانان، ياوران مهدي (ع)مي گردد كه افق آينده خود را شفاف و روشن ببيند. اين نشاط اميد بخش ، به منزله نيروي محركه اي براي حيات و لذت بردن از كار وكوشش است.نياز نسل نوپيام آوران دين به نيازهاي دروني ، خواسته هاي عمومي و كارآيي جوانان نظر داشتند و ديگران را به درنگ در نيازهاي اين قشر و رفتار نيك و سرشار از مهرباني با ايشان، فرا خوانده، مي فرمودند:* جوان، نازك دل تر از ديگران است.1* دلِ جوان، همچون زمين خالي است كه هر چه در آن كاشته شود آن را مي پذيرد.2* جوانان را درياب! آنان زودتر از ديگران به كارهاي خير روي مي آورند.3* آداب و رسوم خويش را به فرزندانتان تحميل نكنيد، كه آنان براي زماني غير از زمان شما آفريده شده اند.4پيشوايان ما با توجه به نياز واقعي نسل نو، رهنمودها و برنامه هاي تربيتي خود را در اين محور

________________________1-امام صادق عليه السلام : «لان قلب الشاب ارق من قلب الشيخ». ر.ك: بحارالانوار، محمد باقر مجلسي، ج 12، 280 .2- امام علي عليه السلام : «قلب الحدث كالارض الخاليه ما القي فيها من شي قبلته». وسائل الشيعه، ج21، ص 478 ؛ تحف العقول، حراني ،ص 68.3-امام صادق عليه السلام :« عليك بالاحداث فانهم اسرع الي كل خير».ر.ك قرب الاسناد، عبداللّه بن جعفر حميري، ص 61 .4- شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 20، ص 267 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (7)متمركز كرده ، به راهنمايي جوانان پرداختند و كانون دل ايشان را با نور ايمان روشن ساخته، منشور زندگي زيبا و جان بخش را به آنان ارزاني داشتند.در پرتو اين توجه برخاسته از زاويه آينده نگري و آينده بيني، بسياري از جاذبه هاي انحراف رنگ باخته، دام دزدان دل و انديشه جوان برچيده گرديد. نتيجه اين سيستم تربيتي آن شد كه در هر برهه و دوره اي، جوانان پيشتازان پيشرفت دين و كليد كاميابي پيامبران ديني بشمار مي آمده اند.پيشگامان پيروزيپس از بعثت پيامبر اسلام ، روي آوري جوانان به آيين محمد(ص) دوچندان بود. آنان با الهام از فطرت پاك خويش، پيشاهنگ پيروان اسلام گرديده ، با شور و نشاط گرداگرد پيامبر (ص) جاي گرفتند، و با حضور سبز و چشمگير خود، قلب پيام آور وحي را شادمان ساختند، حضوري كه در كلام حضرت محمد(ص)، اين گونه وصف شده است:«ان اللّه بعثني بشيرا و نذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ».خداوند مرا به پيامبري برانگيخت، پس جوانان بامن پيمان بستند و ياريم كردند و بزرگسالان به(8) جوانان، ياوران مهدي (ع)مخالفتم برخاستند.1 روحيه ايثار و جانفشاني جوانان مهاجر و انصار، دين اسلام را ازگزند خطرات و تهديدهاي دشمنان مصون مي داشت، اين حافظان راستين، راست قامت و استوار، حريم دين را پاس داشتند و ازفرمانبري و ياري پيامبر كوتاهي نمي كردند.علي بن ابي طالب عليه السلام سرآمد جوانان مسلمان بود كه مانندي نداشت و نقش نخست را در دفاع از اسلام انجام داد و در تمام صحنه ها،بي ادعا اما از سر اخلاص پيشگام بود، همو مي گويد:«هنگامي كه همه سستي ورزيدند، به كار پرداختم، وآنگاه كه همه نهان شدند، خود را آشكار ساختم، و چون همه در گفتار درماندند، به گشادگي سخن گفتم. و گاهي كه همه ايستادند، به نور خدا در راه تاختم. آوايم فروتن از همگان، و رتبتم برتر ازين وآن. در راه فضيلت عنان گشاده راندم، و مركب مسابقت را از همه پيشتر جهاندم. همانند كوهي ايستاده بودم، كه تندرش نتواند جنباند، و گردباد نتواندش لرزاند. نه كسي را بر من جاي خرده اي بود و نه گوينده اي را مجال طعنه اي».2

________________________1- ر.ك: جوان، محمد تقي فلسفي، ج2، 248.2- نهج البلاغه، خطبه 37، ص 38 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (9)كوهم و هستي من، بنياد اوستور شوم چون كاه يادم ياد اوستجز به باد او نجنبد ميل من

نيست جز عشق احد سرخيل من 1از جوانان ديگري چون جعفر بن ابي طالب، زيد بن حارثه، مصعب بن عمير، عبداللّه بن مسعود و جابر بن عبداللّه نيز مي توان ياد كرد كه در كنار دهها جوان ديگر انجمن مؤمنان جوان را شكل داده، در ركاب پيامبر جنگيدند و با تصدي مديريت هاي مختلف سياسي، نظامي، قضائي و مذهبي كارآمدي و شايستگي خويش را نشان دادند، وصف حضور زيباي ايشان در اين سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم هويداست: «به وسيله جوانان ياري شدم.»در عهد ائمه اطهار قدس سرهما نيز حضور نسل نو، جلوه هاي درخشاني به يادگار گذارد، از آن ميان:* علي عليه السلام با مجاهدت سرداران رشيد و جوانش، حماسه هاي بزرگ دوران حكومت را آفريد.* حادثه كربلا از نمادهاي ماندگار حضور فعّال و ايثارگرايانه جوانان شيعه است... و امّا نقش جوانان در حوادث و تحولات عصر ظهور حضرت حجّت عليه السلام چگونه خواهد بود.انزوا، خمودگي و انحطاط !و يا حضوري پرنشاط، و آكنده از اميد.اميد به آينده اي زيبا! در سايه سپهر سعادت،حضرت مهدي عليه السلام و حكومت عدالت گستر او.________________________

1- مثنوي معنوي، مولوي، دفتر اول .(10) جوانان، ياوران مهدي (ع)2ياران صبح(11)« پيشينيان بر آنان سبقت نگرفته اند و آيندگان به آنان نخواهند رسيد.»1ظهور مهدي عليه السلام با اجتماع ياران او قرين است ؛ اصحاب سختكوشي كه با حضور خود فرمان موعود را لبيك گفته، گرد آفتاب وجودش حلقه مي زنند تا در ركاب او وعده الهي را تحقق بخشيده، حاكميت دولت اهل بيت عليه السلام را بر جهان بگسترانند.صبحي دگر مي آيد اي شب زنده داران !از قلّه هاي پر غبار روزگاران________________________1- پيامبر(ص): « لم يسبقهم الاولون و لا يدركه الاخرون.»بشارة الاسلام، ص 54 .(12) جوانان، ياوران مهدي (ع)از بيكران سبز اقيانوس غيبتمي آيد او تا ساحل چشم انتظارانآيد به گوش از آسمان: اينست مهدي !خيزد خروش از تشنگان: اينست باران !1ياران جوانبيشتر ياران قائم، « جوان » اند2؛ آنگونه كه امير سخن، علي عليه السلام بدان بشارت داده است:«ان اصحاب القائم شباب لا كهول فيهم الا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، و اقل الزاد الملح».3«ياران قائم جوان هستند. در ميان آنها پيرمرد يافت نمي شود به جز مانند سرمه در چشم و نمك در طعام، كه كمتر از هر ماده در طعام نمك آنست.»موعود نيز هم خود «جوان» است، و هر چند كه صدها سال از حيات او گذشته، ليك به اعجاز الهي، سيمايش به مانند جواني خوش چهره مي ماند. امام حسن عليه السلام در بيان اين نكته مي فرمايد:________________________1- سيد حسن حسيني .2- جوان بودن ياران مهدي عليه السلام لطمه اي بر جايگاه پيران با ايمان نزده، بر عدم همراهي ايشان گواهي نمي دهد، زيرا بجز سيصد و سيزده يار اصلي، مؤمنان بسياري نيز گردمهدي عليه السلام و فرماندهان جوانش جمع گشته، ايشان را ياري خواهند نمود.3- غيبه النعماني، ص 315،اثبات الهداة، ج3، ص 517 .بحار، ج 52، ص 333، ينابيع المودة، ج 3، ص66، الملاحم و الفتن، ص 118 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (13)«خداوند مهدي را به قدرت خويش در سيماي جواني كمتر از چهل سال آشكار و ظاهر مي كند».1به تماشاي طلوع تو، جهان چشم به راهبه اميد قدمت، كون و مكان چشم به راهبه تماشاي تو اي نور دل هستي، هستآسمان، كاهكشان، كاهكشان چشم به راه2313 فداييياران مهدي عليه السلام 313 نفر هستند.به تعداد ياران پيامبر اكرم در جنگ بدر.و به تعداد ياران طالوت در نبرد با جالوت.3اين رقم در بسياري از روايات معتبر شيعه4 و سنّي5 به ما رسيده است؛از جمله فرمايش پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم :________________________1- «.. ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون اربعين سنة..».كمال الدين، 315.2- زكريا اخلاقي .3- پيامبر (ص):« و علي عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر». (ياران مهدي) به تعداد اصحاب طالوت اند كه از نهر گذر كردند .بشارة الاسلام، ص 200/ و ر.ك:الحاكم، ج4، ص554، عقدالدرر،ص594- ر.ك:كمال الدين، شيخ صدوق، ص 672 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص56 و ج 52، ص 341؛ غيبة نعماني، ص 195 و 315؛ نورالثقلين، حويزي، ج 1، ص 139 ؛كفاية الاثر، ص 263 ؛ صراط المستقيم، ج 2، ص 258؛ منتخب الاثر، ص166، 468 و 476؛معجم احاديث الامام المهدي عليه السلام ، ج 4، ص 9.5- الحاوي للفتاوي، سيوطي، ج 2، ص 150.(14) جوانان، ياوران مهدي (ع)«عدد ياران مهدي 313 نفر ـ به تعداد اصحاب بدر ـ است».1و سخن پيشواي ششم عليه السلام :«هرگاه 313 نفر ـ به تعداد اصحاب بدر ـ گرد امام جمع شوند، بر حضرت قيام با شمشير واجب خواهد شد».2همچنين در تفسير آيه [الامة المعدودة3] به عدد ياران امام اشاره شده است :امام علي عليه السلام :«امة معدوده، اصحاب 313 نفره قائم هستند.» 4امام باقر عليه السلام :« ياران قائم 313 نفرند، قسم به خدا آنان امة معدوده هستند».5احاديثي نيز نقل است كه بر رقمهاي چون 5 هزار،

________________________1- « عدتهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عدة اصحاب بدر..». الملاحم، ابن طاووس، ص 63 .2- «لو اجتمع علي الامام عدة اهل بدر ثلثمائة و بضعة عشر رجلا لوجب عليه الخروج بالسيف». معجم احاديث الامام المهدي عليه السلام ، ج 4، ص 9.3- [ وَ لَئِن أخَّرنا عنهُمُ العذابَ الي أمَّةٍ معدُودةٍ لَيَقُولُن َّ ما يحبِسُهُ ] سوره هود،آيه 8 .4- « الامة المعدودة أصحاب القائم الثلاثمائة و البضعة عشر».تفسير القمي، ج1، ص 323.* بضع: از سه تا ده را گويند، كه مراد از روايت فوق همان سه است .5- « اصحاب القائم عليه السلام الثّلاثمائة و البضعة عشر رجلا، هم و اللّه الامة المعدودة التي قال اللّه في كتابه..» تفسير العياشي، ج 2، ص 57 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (15)10 هزار و 12 تا 15 هزار نفر تاكيد دارد .1 و يا بر زنده شدن (رجعت) و همراهي بسياري از برجستگان دين و مؤمنان گواهي مي دهد .2البته اين ارقام متفاوت و مختلف منافاتي با رقم واقعي اصحاب امام زمان ندارد، بلكه 313 نفر، همان ياران اصلي ونخست امام بوده، كه با گردآمدن ايشان، دعوت قائم عليه السلام آغاز مي شود و سپس با جذب و گردآمدن ديگر دوستان و ارادتمندان مهدي عليه السلام ، حركت شكل مي گيرد . كلام امام صادق عليه السلام بر اين نكته اشاره دارد كه: پس از اجتماع 313 يار، امام تا هنگام گردآمدن ده هزار نفر، در مكه اقامت كرده، و پس از كامل شدن راهي مدينه مي شود.3امام جواد عليه السلام به « صحيفه مختومه » اي اشاره مي كند كه در آن مشخصات ياران مهدي عليه السلام ثبت است:« همراه قائم عليه السلام صحيفه مهر شده اي هست كه اسامي يارانش همراه با ويژگيها، شهر، آراستگيها و كنيه هايشان در آن نوشته شده است.»4

________________________1- غيبة نعماني، ص 307 ؛ الملاحم و الفتن،ابن طاووس، ص 65 ؛ بحارالانوار، ج 60،ص 316.2- ر.ك: معجم احاديث الامام المهدي عليه السلام ، ج 4، ص 82 .3- ر.ك: الارشاد، شيخ مفيد، ج 2، ص 383 .4- «مع القائم صحيفة مختومة، فيها عدد من اصحابه باسمائهم و بلدانهم طبائعهم و حلاهم و كناهم..». بشارة الاسلام، ص9(16) جوانان، ياوران مهدي (ع)شب واقعهحادثه موعود از يك شب جمعه اي آغاز مي شود.بيا كه رايت منصورِ پادشاه رسيدنويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيدجمال بخت ز روي ظفر نقاب انداختكمال عدل به فرياد دادخواه رسيدز قاطعان طريق اين زمان شوند ايمنقوافل دل و دانش،كه مرد راه رسيدكجاست صوفي دجّال چشمِ ملحد شكلبگو بسوز كه مهديِّ دين پناه رسيد1امام زمان، در ميان درب خانه خدا و در كنار ركن و مقام مي ايستد و آنگاه بانگ بر مي آورد:«اي فرماندهان من!اي نزديكان من !اي كسانيكه خداوند پيش از ظهور من آنها را براي ياري من در روي زمين ذخيره كرده است !بسوي من بشتابيد و به فرمان من گردن نهيد.»2صداي آن حضرت در شرق و غرب جهان به گوش يارانش مي رسد و آنها كه در محرابهاي خود و يا بر فراز رختخوابهاي خود هستند در يك لحظه بانگ

________________________1- حافظ شيرازي .2- بحارالانوار، ج 52، ص 333 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (17)امام را مي شنوند و به سوي او مي شتابند.1مبدء حركت ياران از سراسر جهان، و مقصد شهر شريف مكّه است :«در حاليكه جوانان شيعه در پشت بام خانه هايشان خوابيده اند يكمرتبه چون قطعه هاي ابر پاييزي در يك شب از تيره هاي مختلف بدون وعده قبلي بسوي صاحبشان برده مي شوند صبح همگي خود را در مكه معظمه مي يابند و دور شمع وجودش گرد مي آيند.»2امام صادق عليه السلام مي فرمايد:«هنگاميكه به امام زمان اذن ظهور برسد خدا را بااسم اعظمش مي خواند و همه يارانش از سراسرجهان گرد مي آيند كه آنها ياران پرچمدار او هستند.گروهي از آنها شبانه از بسترهايشان ناپديد مي شوند وصبح در مكه حاضر مي شوند و برخي از آنها آشكارا ديده مي شوند كه روي ابرها راه مي روند.»3

________________________1- همان كتاب .2- امام باقر :«بينا شباب الشيعه علي ظهور منازلهم نيام اذ توافوا الي صاحبهم في ليلة واحدة علي غير ميعاد، فيصبحون بمكة يجتمعون قزعا كقزع الخزيف من القبايل». بحار الانوار، ج 52، ص 370، نعماني 170.3- « اذا اذن الامام دعا اللّه باسمه (اي باسم اللّه الاعظم) فاتيحت له صحابته و هم اصحاب الالويه: فمنهم من يفتقد عن فراشه ليلا فيصبح في مكه و منهم من يري يسير في السحاب نهارا». بحار، ج52، ص 286 .(18) جوانان، ياوران مهدي (ع)پيشگويي از حضور سريع و اعجازگونه ياران مهدي در سخنان ائمه اطهار عليهما السلام بسيار بيان شده است، از جمله امام علي عليه السلام مي فرمايد:«آنها شبانه از بسترهايشان ناپديد مي شوند وصبح در مكه حاضر مي شوند و برخي از آنها در روزروشن بر فراز ابرها راه مي روند آنها با نام، نام پدر، لقب و ديگر خصوصياتشان شناخته مي شوند.»1امام رضا عليه السلام در تفسير آيه [اينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعا2] بر اين مهم اشاره مي نمايد:«همانا قسم به خدا آن هنگام كه قائم قيام كند، خداوند ياران شيعه را از سراسر دنيا گرد مي آورد»3امام صادق عليه السلام از حضور همه ياران در شب موعود، چنين خبر مي دهد:« خداوند آنها را در يك شب جمعه در مكه معظمه و در بيت اللّه الحرام گرد مي آورد كه حتي يك نفر از آنهاتخلف نمي كند، آنگاه در كوچه هاي مكه به راه مي افتند تا براي خود سُكنايي پيدا كنند، مردم كه افرادناشناسي را در ميان خود مي بينند ـ در حاليكه از ورود هيچ قافله اي به قصد حج عمره، تجارت و غيره اطلاعي ندارند ـ از اين رهگذر به يكديگر مي گويند :افراد ناشناسي مي بينيم كه تا به امروز در اين

________________________1- «انهم لمفتقدون عن فراشهم ليلا فيصبحون بمكة و بعضهم يسير في السحاب نهارا، غيبه نعماني،ص 168 .2- سوره بقره، آيه 148.3- «و ذلك و اللّه ان لو قد قام قائمنا يجمع اللّه اليه شيعتنا من جميع البلدان». مجمع البيان، ج 1، ص 231 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (19)شهر آنهارانديده ايم ! اينها اهل يك شهر و يك قبيله و يك تيره و يك نژاد نيستند و خود هيچ اهل و عيال و وسيله ومركبي همراه ندارند.»1دست بيعتمسجد الحرام، مكان ديدار ياران با مهدي موعود عليه السلام و انجام بيعت با حضرت است.شب وصلست و طي شد نامه هَجرسلام فيه حتّي مطلع الفجر2«313 نفر در همين مسجد شما ـ مكه ـ گرد مي آيند كه مردم مكه مي دانند كه از پدران و نياكان آنان متولدنشده اند.»3نخستين كسي كه با مهدي عليه السلام بيعت مي نمايد، جبرئيل امين است ؛ همان فرشته وحي و حامل علم الهي،كه از سوي خدا تمام نعمتهاي علمي و عطاياي معنوي از اوست. پس از بيعت او، 313 يار جوان با امام زمان عليه السلام بيعت كرده، پيمان وفاداري و اطاعت با او مي بندند.4

________________________1- بشارة الاسلام، ص 210 .2- حافظ شيرازي .3- امام صادق عليه السلام : «سياتي من مسجدكم هذا يعني مكة ثلثمائة و ثلث (ثلاثة) عشر رجلا، يعلم اهل مكة انه لم يلدهم آبائهم و لا اجدادهم..» بصائر الدرجات، ص 311.4- امام باقر عليه السلام : «..فيكون اول خلق اللّه يبايعه جبرئيل، و يبايعه الثلثمائة و البضعة العشر رجلا». تفسيرالعياشي، ج 2، ص 56(20) جوانان، ياوران مهدي (ع)بنا بر گفته امام باقر عليه السلام ، محل بيعت بين ركن و مقام است.1حضور زنانزنان متعهّد در طول تاريخِ حماسه ها و قيام ها، نقش چشمگيري داشته، پيام آور حضور توأم با عزّت و عفّت بوده اند.وجود پنجاه «زن جوان» در ميان 313 يار امام زمان عليه السلام ، حكايتگر جايگاه ويژه آنان در عصر ظهور است.امام باقر عليه السلام :«سوگند به خدا، سيصد و سيزده نفر بدون وعده پيشين گرد مي آيند، در ميان آنان پنجاه زن هست.»2بي شك كارآمدي زنان در عرصه هايي جلوه مي نمايد كه با سرشت و طبيعت ايشان سازگار باشد، از اين رو سرپرستي و انجام امور بهداشت و درمان را مي توان يكي از كاركردهاي آنان نام برد.اين نكته را از سخن امام صادق عليه السلام پيرامون آن دسته از زناني كه رجعت نموده، و در زمره ياران عمومي مهدي عليه السلام قرار مي گيرند، مي توان فهميد، امام مي فرمايد :________________________1- «يبايع القائم بين الركن و المقام ثلاثمائة و نيف..». منتخب الاثر، ص 468، بحار الانوار، ج 52، ص 334.2- « و يجي ء واللّه ثلثمائة و بضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة.» العياشي، ج 1، ص64 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (21)« همراه مهدي عليه السلام سيزده زن هستند. آنان مجروحان را مداوا مي كنند و از بيماران جنگي پرستاري مي نمايند، چنان چه زنان در زمان پيامبر اسلام (ص)همراه او بودند.»1نژادهاي گوناگوناصحاب قائم عليه السلام از نژاد خاص، قبيله اي باسابقه يا كشوري معروف گزينش نمي گردند، زيرا اين نهضت يك قيام عدالت گسترانه است .و در راستاي تحقق اسلام ناب، نژادپرستي در آن جايي ندارد.ياران امام زمان عليه السلام از سراسر جهان و دورترين شهرها و به تعبير روايات از «اقاليم الارض» و «اقصي البلاد» گرد هم مي آيند.امام صادق عليه السلام از حضور تعدادي از اهل نوبه ـ كه به ظاهر سياه پوستند ـ در ميان ياران مهدي خبر مي دهد.2اگر در روايات بر «عجم» (غير عرب) بودن ياران

________________________1- «يكنّ مع القائم ثلاث عشرة امراة.. يداوين الجرحي، و يقُمن علي المرضي كما كان مع رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله».آنگاه امام به درخواست سؤال كننده، نام نه نفر از ايشان را بيان داشت: قنواء بنت رشيد، ام ايمن، حبابه والبيه، سميّه (مادر عمار ياسر)، زبيده، ام خالد احمسيه، ام سعيد حنفيه، صبانه ماشطه، ام خالد جُهنيّه. اثبات الهداة، ج 3، ص 575 .2- تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج7، ص 405.(22) جوانان، ياوران مهدي (ع)موعود اشاره شده است،1 جداي از تاكيد بر شايسته گزيني، دليلي بر مبارزه با قوميت گرايي است؛ ويژگي منفي اي كه اعراب و بسياري از نژاد ها بر آن پاي مي فشارند .البته به جز 313 يار اصلي، اعراب مؤمن و لايق در زمره اصحاب عمومي مهدي عليه السلام خواهند بود.شعار سپاهشعار هر جمع و سپاهي برخاسته از بينش، معرفت و شعور آنان است و سمت و سوي حركت ايشان را عيان مي سازد.«يا لثارات الحسين» يكي از شعارهاي نمادين و برجسته ياران مهدي عليه السلام است .يعني: اي خونخواهان حسين عليه السلام ! بپاخيزيد.اين شعار انتقام ـ كه يكي از محوري ترين آرمانهاي شيعه در راستاي اصلاح امت، پيرايش انحراف و شكل گيري يك جامعه ديني در سراسر

________________________1- امام باقر عليه السلام : «اصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، اولاد العجم..». بحارالانوار،ج 52،ص 369.امام صادق عليه السلام : « فانّ لهم خبر سوء، اما انه لايخرج مع القائم منهم احد»؛ براي آنها(اعراب) خبر بدي هست، مگر نه اينست كه حتي يك نفر هم از آنها با قائم خارج نمي شود. همان، ج 52، ص 333.جوانان، ياوران مهدي (ع) (23)جهان است ـ سرداده خواهد شد، و به قرنها انتظار پايان خواهد داد؛ انتظاري كه همواره با اين دعا همراه بوده است :«أينَ الطّالبُ بِدَمِ المَقتُولِ بِكَربَلآء»1كجاست آن كه از خون شهيد كربلا انتقام خواهد كشيد.« أنْ يَرزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ امامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أهلِ بَيتِ مُحَمّدٍ صلي اللّه ُ عَليهِ وَ آلِه »2ازو درخواست مي كنم كه روزيِ من گرداند تا با امام منصور از اهل بيت محمد (ص) خونخواه تو باشم .

________________________1- فرازي از دعاي ندبه .2- فرازي از زيارت عاشوراء.(24) جوانان، ياوران مهدي (ع)3نشانه ها(25)« پدر و مادرم فداي يك گروه اندكي باد كه اسامي آنها در آسمانها معروف و در زمين ناشناخته است.»1زيبايي شناسي شخصيت اصحاب، هر شيفته اي را به شناخت جلوه هاي رفتاري و توانمنديهاي ايشان مي كشاند .بي شك نشان يار موعود بر سينه اصحابي زيبنده خواهد بود كه ويژگيها و برجستگيهاي خاص، آنانرا از ديگران ممتاز ساخته باشد .________________________1- امام علي عليه السلام : «.. الا بابي و امي من عدة(قليلة)، اسماوهم في السماء معروفة و في الارض مجهولة». ينابيع المودة، ص 512.(26) جوانان، ياوران مهدي (ع)ستاره ها همه شب زنده دار خورشيدندكه تا طلوع سحر،بيقرار خورشيدندز جلوه هاي رخ تابناكشان پيداستكه اين خجسته دلان از تبار خورشيدند1جلوه هايي از «نشانه ها» و اوصاف ياران جوان را در كلام حياتبخش معصومان نظاره مي كنيم :دلباختگي به خداخداجويي، پارسايي و پيوند با پروردگار، با حيات ياران موعود آميخته است؛ امير مؤمنان عليه السلام آنان را «گنج» ناميده، ميفرمايد:«مرداني مومن هستند كه خداي را به شايستگي شناخته اند.»2علي عليه السلام ضمن تشبيه دل ايشان به مشعلهاي نوراني،3 از ذكر پيوسته آنان ياد مي كند:« بر فراز مركبها، خدا را تسبيح مي گويند.» 4امام صادق عليه السلام در وصفشان مي فرمايد:«مرداني كه گويا دلهايشان پاره هاي آهن است، غبار ترديدِ در ذات مقدس خداي خاطرشان را نمي آلايد. سبك خواب و شب زنده دارند و در نماز بسان زنبور

________________________1- عزيزاللّه خدامي .2- ينابيع المودة، ص 449 .3- « كان قلوبهم القناديل». بحارالانوار، ج52، 308 .4- « يسبحون علي خيولهم». همان .جوانان، ياوران مهدي (ع) (27)عسل زمزمه مي كنند.. همانند چراغهاي فروزانند؛گويادلهايشان نورباران است، از ناخشنودي پروردگارشان هراس دارند، براي شهادت دعا مي كنند و آرزومندكشته شدن در راه خدايند.»1و حضرت باقر عليه السلام نيز از مناجات مريد و مراد مي گويد:«(مهدي عليه السلام ) چون بر فراز نجف برآيد، به ياران خطاب كند: امشب را به عبادت به روز آوريد، آنان برخي در ركوع و برخي در سجده شب را به سحر مي رسانند وبه درگاه خدا تضرع مي كنند.»2اين ويژگي، برخاسته از قابليتهاي معنوي ايشان است؛ آنگونه كه امام حسن عسكري عليه السلام مي فرمايد:« خداوند آنان را از سرشتي پاك و ريشه اي پاكيزه و گرانبها آفريده است، دلهايشان از كينه و دشمني پيراسته، رخسارشان براي پذيرش حق آماده است و سيمايشان با نور فضل و كمال آراسته، آيين حق رامي پرستند و از اهل حق پيروي مي كنند.»3و براستي ايشان،تفسير اين كلام مولايمان علي عليه السلام

________________________1- « رجال كان قلوبهم زبر الحديد، لايشوبها شك في ذات اللّه .. لاينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل.. كالمصابيح، كان قلوبهم القناديل وهم من خشية اللّه مشفقون، يدعون بالشهاده و يتمنون ان يقتلوا في سبيل اللّه ». بحارالانوار،ج 52، ص 308 .2- «حتي اذا صعد النجف، قال لاصحابه: تعبدوا هذه، فيبيتون بين راكع و ساجد، يتضرعون الي اللّه حتي اذا اصبح.» بحارالانوار، ج53، ص 7 .3- بحارالانوار، ج 52، ص 35 .(28) جوانان، ياوران مهدي (ع)هستند كه:«ديده هاشان به تفسيرِ قرآن كه شنوند روشن شود، بام و شام جامهاي حكمت نوشتند (و در تكميل نفس بكوشند).»1مردان خدا جز زخدا دل ببريدنددر آينه جز چهره محبوب نديدندچون عاشق دلخسته كشيدند بسي هجرتا جام وصال از كف معشوق چشيدند2فرمانبري و شيداييآنان در اطاعت و پيروي از مهدي عليه السلام زبانزدند، بدان حد كه :«در برابر فرمان امامشان از بنده مطيع، مطيع ترهستند.»3و در توصيفي ديگر:«پر تلاش و كوشا در پيروي از (امام) مي باشند.»4عشق و شيدايي ياران، به عنوان شيرازه اصلي اين پيوند، فرمانبري را با دل تك تك ايشان گره مي زند، اين دلبستگي در كلام پيشوايان معصوم چنين تبيين

________________________1- «و يُرمي بالتّفسير في مسامعهم. و يُغبقُون كأس الحكمة بعد الصّبوح.» نهج البلاغه، خطبه 150، ص 146 .2- قاسم رسا.3- «هم اطوع من الامه لسيدها».بحارالانوار، ج 52، ص 308 .4- «كدادون مجدون في طاعته».عيون اخبار الرضا عليه السلام ،ج1،ص 63 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (29)شده است :«سواراني با نشان و پرچم، براي تبرّك دست بر زين مركب امام مي سايند و در گرد امام مي درخشند، با جان و دل او را در جنگها ياري كرده، و آنچه طلب كند، كفايت مي كنند.»1و در منظر امام علي عليه السلام :« به هنگام نبرد، پروانه وار شمع وجود امام را درميان گرفته، محافظت مي كنند.»2يك قطره چشيديم ز ميناي محبتگشتيم فنا در دل درياي محبتاز خويش رهيديم و به دلدار رسيديمتا گام نهاديم به صحراي محبت3امام جواد عليه السلام نيز به سختكوشي آنان در پيروي از مهدي عليه السلام اشاره مي نمايد:«آنها سلشحوراني شجاع هستند كه در اطاعت خدا و قائم سختكوشند.»4همچنين امام حسن عسكري عليه السلام در وصف ياران مهدي عليه السلام اينگونه با فرزند خود سخن مي گويد:________________________1- «كان علي خيولهم العقبان، يتمسحون بسرج الامام يطلبون بذلك البركه و يحفون به و يقونه بانفسهم في الحروب و يكفونه ما يريد منهم.» بحارالانوار، ج52،ص 308.2- «يحفون به يقونه بانفسهم في الحرب». همان .3- محمود شاهرخي .4- «..هم كرارون مجدون في طاعة اللّه ».بشارة الاسلام،ص9 .(30) جوانان، ياوران مهدي (ع)«روزي را مي بينم كه پرچمهاي زرد و سفيد در كنار كعبه به اهتزاز در آمده، دستها براي بيعت، پي در پي صف كشيده اند، دوستان باصفا كارها را چنان به نظم و ترتيب درآورده اند كه همچون دانه هاي دُرّ گرانبها كه دررشته اي قرار گيرند، شمع وجودت را احاطه كرده اند ودستهايشان براي بيعت با تو در كنار حجرالاسود به هم مي خورد.»1بصيرت و بينشآگاهي و روشن بيني همراهان مهدي عليه السلام سبب مي شود كه آنان اسير تندباد ترفند، شايعه و تهديد نگشته، تن به شبهه و شك ندهند و با بيمه بصيرت، صراط مستقيم را بپيمايند و فتنه هاي كور را از بُن بركنند .حضرت علي عليه السلام مي فرمايد :« چون فرمان خدا آزمايش را به سر آورد، شمشيرها در راه حق آختند و بصيرتي را كه در كار دين داشتند آشكار كردند، طاعت پروردگارشان را پذيرفتند و فرمان واعظشان را شنيدند.»2________________________1- بحار الانوار، ج 52، ص 35 .2- شرح نهج البلاغه،ج 9، ص 130 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (31)قدرت و شجاعتياران مهدي عليه السلام توان و قوت چهل مرد دارند؛ شيران ميدان رزمند و جانهايشان از خار سنگ محكم تر.امام صادق عليه السلام مي فرمايد:«لوط پيامبر از اين سخن خود كه به دشمنان گفت: «اي كاش نيروي قدرتمندي عليه شما داشتم يابه استوانه اي محكم پناه مي بردم» آرزوي نيرويي همانند نيروي قدرتمند مهدي موعود عليه السلام و ياران او را داشت، كه يك تن از آنان توان چهل مرد را دارد، آنان دلهاي استوارتر از پاره هاي آهن دارند و چون از برابركوهها بگذرند صخره ها به لرزه در آيند، شمشيرهارا غلاف نمي كنند تا آن هنگام كه خداوند بخواهد و خشنود شود.»1امام ششم در گفتاري ديگربه اين نكته اشاره مي نمايند كه:« ياران قائم هريك توان خود را برابر با سيصد نفر مي بيند.»2بي شك اين دو تشبيه، از قدرت فراوان آنان حكايت دارد .پيامبر(ص) اصحاب موعود را از بهترين سواركاران

________________________1- كمال الدين، ج 2، ص 673.2- دلائل الامامة،ص 320.(32) جوانان، ياوران مهدي (ع)روي زمين مي داند.1امام باقر عليه السلام در بيگانه بودن آنان با ترس، چنين بيان مي دارد :«هنگاميكه قائم ما قيام كند و مهدي ظهور نمايد، جرأت و دليري هر يار او از شير بيشتر مي گردد.»2آنان بي محابا در صحنه كارزار مي تازند زيرا كه:«دلهايشان چون قطعه فولاد مي شود كه اگر با آن دل، خود را به كوه بزنند آنرا از جاي مي كَنند.»3« دلهايي چون پولاد دارند، در هر سو ـ تا مسافت يك ماه ـ ترس بر دلهاي دشمنان سايه مي افكند.»4پيشواي پنجم در تفسير آيه [أُولِي بَأسٍ شَدِيدٍ5] مي فرمايد:«همانا قائم و يارانش هستند ؛ آنان سخت نيرومندند.»6البته راز توانمندي و دليري ياران جوان مهدي عليه السلام در درك طبيب دلها و حضور در محفل شفابخش جانها نهفته است :«هر كس كه قائم اهل بيت مرا درك كند، اگر بيمار

________________________1- «هم من خير فوارس علي ظهر الارض ».ر.ك: الزام الناصب.2- «..فاذا قام قائمنا و ظهر مهدينا كان الرجل أجرأ من ليث.» حلية الاولياء، ج 3، ص 184.3- بشارة الاسلام، ص 224 .4- بحارالانوار، ج 52، ص 308 .5- سوره اسراء، آيه 5 .6- بحار، ج 51، ص 57 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (33)باشد بهبودي مي يابد و اگر ناتوان باشد نيرومند مي شود.»1مرا پرسي كه چوني؟ چونم اي دوست؟!جگر پر درد و،دل پرخونم اي دوست!شنيدم : عاشقان را مي نوازي

مگر من زآن ميان بيرونم اي دوست؟!نگفتي : گر بيفتي گيرمت دست ؟

ازين افتاده تر كاكنونم اي دوست؟!2دوستي و ايثارلطف و صفا بر دوستي ياران صبح سايه مي گستراند، بدان حد كه تفسير واقعي همدلي و همرازي را مي توان در آيينه اُنس آنان نظاره كرد؛پيشواي يازدهم عليه السلام ايشان را «دوستان باصفا» مي نامد.3امام باقر عليه السلام مي فرمايد:«زمان قيام قائم، دوران رفاقت و همدلي فرا رسد ؛ مرد به سراغ مال برادر رفته حاجت خود برگيرد و احدي او رامنع نكند.»4

________________________1- « من ادرك القائم اهل بيتي، من ذي عاهة بري ء و من ذي ضعف قوي.» بشارة الاسلام، ص 2432- نظامي گنجوي .3- بحار الانوار، ج 52، ص 35 .4- «اذا قام القائم جاءت المزاملة و يأتي الرجل الي كيس اخيه فيأخذ حاجته لايمنعه.» بحارالانوار،ج52،ص 372.(34) جوانان، ياوران مهدي (ع)اوج محبت ايشان در اين كلام معصوم جلوه گر است:« گويا يك پدر و مادر آنان را پرورانده اند، دلهاي آنان از محبت و خيرخواهي به يكديگر آكنده است.»پيامبر بزرگ اسلام (ص) اين انس و الفت را يك عطيه الهي دانسته، مي فرمايد:« خداوند دلهاي آنها را با هم مهربان مي كند.»1نظم و ترتيبيكپارچگي و هماهنگي، تدبير و نظم، سيره عملي و پيام رفتاري ياران مهدي عليه السلام است، حركت و سكون، آرامش و پيشرفت و عملكرد آنان با نظم آراسته شده است؛ شيوه پسنديده اي كه اميرمؤمنان عليه السلام از آن چنين ياد مي كند:«گويا آنان را مي نگرم؛ زي و هيأتي يكسان، قد و قامتي برابر، در جمال و برازندگي همانند و هم لباسند.»2امام حسن عسكري عليه السلام نيز اين ويژگي ياران را به فرزند دلبندش خبر مي دهد :«دوستان باصفا كارها را چنان به نظم و

________________________1- «يؤلف اللّه قلوبهم». بشارة الاسلام، ص 542- « كاني انظر اليهم و الزي واحد و القد واحد و الجمال واحد و اللباس واحد.» ملاحم، ص 148 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (35)ترتيب درآورده اند كه همچون دانه هاي دُرّ گرانبها كه دررشته اي قرار گيرند، شمع وجودت را احاطه كرده اند.»1بي مرگ سواران شب حادثه هاييدخورشيد نگاهيد و در آفاق رهاييدمرداب كجا فرصت پيدا شدنش هستآنگاه كه چون موج از اين بحر برآييددر سينه تان زهره صد موج نهفته استحالي كه سبك بارتر از ابر شماييدشب تا برسد ياد شما مي رسد از راهدر ياد شماييم كه آيينه ماييد.2

________________________1- بحار الانوار، ج 52، ص 35 .2- سلمان هراتي .(36) جوانان، ياوران مهدي (ع)4اميران نور(37)« خداوند شرق و غرب جهان را بدست آنها فتح مي كند.»1پس از استقرار حاكميت دولت عدالت گستر اهل بيت عليهما السلام در گيتي بدست قائم آل محمد(ص)،اداره سياسي هر بخش از ساختار مديريتي حكومت مهدي عليه السلام به عهده ياري از ياران او گذارده مي شود؛ جلوه هايي از توان مديران جوان را نظاره مي كنيم:وارثان زمينحاكميت عدل و برچيده شدن ظلم، يك وعده حتمي الهي است كه با ظهور موعود، جهان شاهد تحقق

________________________1- امام باقر عليه السلام : «يفتح اللّه لهم مشارق الارض و مغاربها».منتخب الاثر، ص 455 .(38) جوانان، ياوران مهدي (ع)اين بشارت خواهد بود: [وَ لَقَد كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أنَّ الارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ].1و به تحقيق، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.شكافنده دانش و مفسر راستين قرآن، امام محمد باقر عليه السلام در تفسير اين آيه مي فرمايد:«همانا (مراد از اين آيه) مهدي عليه السلام و يارانش مي باشند.»2رهگذر درنگي كن باز هم بهار آيدياسمن زند لبخند نسترن به بار آيدمي رود خزان اينك تا به لطف فرورديننقش زندگاني در قاب روزگار آيدباغ را به بر زيبد غنچه هاي داوديسبزه را سزاوار است لاله در كنار آيدابر در خروش آيد خون گل به جوش آيدبا سپاه اهريمن روزِ كارزار آيدآب را به خاك افشان باغ را گلاب افشانمژده ده گلستان را صبح ماندگار آيدرهبري كند خورشيد كاروان گلها راتا به باغ پيروزي گل به جاي خار آيد3

________________________1- سوره انبياء، آيه 105 .2- مراة العقول،مجلسي، ج 3 ص 21 .3- سيميندخت وحيدي .جوانان، ياوران مهدي (ع) (39)دولتمردان محبوبياران موعود حاكمان و دولتمردان حكومت جهاني حضرت حجّت عليه السلام هستند؛ كارگزاراني توانا كه مردم به حاكميت آنان خرسندند.امام صادق عليه السلام مي فرمايد :«در ميان شيعيان ما در حكومت قائم عليه السلام افرادي هستند كه اركان و حاكمان زمين اند و به هر يك از آنها توان چهل مرد داده شود.»1ايشان بر اريكه دل مردم جهان حكم مي رانند، بدان حد كه پيروي و همسويي يك ارزش همگاني شمرده خواهد شد حتي براي طبيعت !امام باقر عليه السلام چنين بيان مي دارد:«هيچ چيزي در جهان باقي نمي ماند مگر آنكه مطيع و پيرو (ياران موعود) خواهد شد، حتي حيوانات زمين وپرندگان آسمان! همگان رضاي ايشان را در هر امري جستجو مي كنند؛ بخشي از زمين بر جاي ديگرمباهات مي كند و مي گويد: امروز يكي از ياران قائم عليه السلام بر من گام نهاد و از اينجا گذشت!.»2

________________________1- « يكونُ من شيعَتِنا في دَولَة القائمِ سَنَامُ الأرضِ و حُكّامُهَا يُعطَي كُلّ رَجُل منهُم قوة أربعينَ رَجُلا». اختصاص،ص8 .2- «..فليس من شي ء الا و هو مطيع لهم، حتي سباع الارض، و سباع الطير، يطلب رضاهم في كل شي ء حتي تفخر الارض علي الارض و تقول: مرّ بي اليوم رجل من اصحاب القائم عليه السلام ». كمال الدين، ج2، ص 673، حلية الابرار، ج، 685.(40) جوانان، ياوران مهدي (ع)امام در فرازي ديگر مي فرمايد:«گويا ياران مهدي عليه السلام را مي بينم كه بر شرق و غرب عالم مسلّط شده اند و هيچ چيزي نيست مگر آنكه مطيع آنها مي باشد.»1امام صادق عليه السلام نيز از حكمراني آنان مي گويد:«آنها پرچمداراني هستند كه از جانب خدا در روي زمين بر بندگان او حكومت مي كنند.»2با توجه به گونه هاي مختلف اداره و سرپرستي در ساختار مديريتي مهدي عليه السلام ، حضور اصحاب موعود نيز بر اساس شايستگي و كارآمدي، متنوع مي باشد، در روايت ذيل به يكي از مديريتها اشاره شده است :«آنان قاضيان و حاكمان بر روي زمين اند.»3كارداني و هوشيارياين ويژگي مهم را نخست از منظر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم مي نگريم:«ايشان مرداني كاردان و كارسازند.»4امام باقر عليه السلام در بيان هوشيار بودن ياران،

________________________1- « كأنّي بأصحابِ القائم عليه السلام و قد أحاطُوا بما بينَ الخافِقَين فليس من شي ء الا وَ هُو مُطيع لَهُم». كمال الدين، ص 673.2- « هم اصحاب الالويه و هم حكام اللّه علي خلقه». كمال الدين، ج2، ص 673 .3- «هم القضاة و الحكام علي الناس». الزام الناصب، ص 199.4- «..و رجال مسومه».بحارالانوار، ج 52، ص 310 .جوانان، ياوران مهدي (ع) (41)مي فرمايد:«خداوند آنان را در كتاب خود، هوشيار توصيف كرده است: [إنَّ فِي ذَلِكَ لاياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ2 1]مثل درخت و سنگدر رهگذار باددر انتظار آمدنتايستاده ايمفردا به شهر نور مي آيياز راه ستارهاز راه آفتاببا دشمنان چو موج خروشانبا ما وليبه مهرباني يك جويبار نرمرفتار مي كني 3[و ما ارسَلناكَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمين].4

________________________1- سوره حجر، آيه 75 ؛ به يقين در اين (سرگذشت) براي هوشياران عبرتهاست.2- «فقد وصفهم اللّه بالتوسم في كتابه: ان في ذلك لايات للمتوسمين». اثبات الهداة، ج 3، ص 585.3- سلمان هراتي .4- سوره انبياء، آيه 107 .(42) جوانان، ياوران مهدي (ع)5گام در گام گل(43)«خدايا، درود فرست بر مولا و سرورم صاحب الزمان، و مرا از ياران، پيروان، مدافعان و نصرت كنندگانش قرارده، از آنان كه در ركابش شربت شهادت مي نوشند، باشوق و رغبت، بي هيچگونه كراهت.»1هاديان، همواره آرزومند همراهي آن حضرت بوده اند و همه گاه دوستان و شيفتگان را بر « گام در گام گل» نهادن توصيه فرموده اند.مصلحت ديدِ من آنست كه ياران همه كار

بگذارند و خم طرّه ياري گيرندخوش گرفتند حريفان سر زلف ساقي

گر فلكشان بگذارد كه قراري گيرند2

________________________1- «فصلّ علي مولايَ و سيّدي صاحِبِ الزّمان وَاجعَلني من اَنصاره وَ اَشياعه و الذّابّين عنه واجعلني منَ المُستشهدين بين يديه طائعا غير مُكرهٍ.» مفاتيح الجنان.2- حافظ شيرازي. (44) جوانان، ياوران مهدي (ع)

آمادگي و انتظارانتظار و آماده بودن نخستين شرط وفاداري است، آراستگي رفتار وپيرايش كردار و همانندسازي جلوه هاي زندگي با الگوهاي پذيرفته شده امام، نمادهاي آمادگي است.«هر يك از شما خودش را براي خروج قائم آماده كند و لو با تهيه يك تير، كه اگر خداوند اين آمادگي را در نيت شما ببيند اميدوار هستم كه خداوند در اجلتان مهلت دهد تاظهور او را درك كرده از اعوان و انصار آن بزرگوارباشيد.»1زيباترين اثر انتظارِ همراه با آمادگي، شكل دهي شخصيت و ساماندهي زندگي بر اساس معيارهاي ديني است، در اينصورت شايسته اين بشارت خواهيم بود:« خوشا بحال پيروان قائم ؛ آنانكه در دوران غيبت، ظهورش را به انتظار مي كشند و در عصر ظهورش درپيروي از او پاي مي فشارند، آنان اولياء خداوند هستند كه نه ترسي در دل و نه از چيزي واهمه دارند.»2

________________________1- امام صادق عليه السلام : «ليُعدن أحدكم لخروج القائم و لو سهما، فان الله تعالي اذا علم ذلك من نيته رجوت لأن يُنسي ء في عمره حتّي يدركه (فيكون من اعوانه و أنصاره). بحار، ج 52، ص 366.2- امام صادق عليه السلام : «طوبي لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته و المطيعين له في ظهوره، اولئك اولياء اللّه الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون». نورالثقلين، ج1، ص 781.جوانان، ياوران مهدي (ع) (45)رسم دوستيدوستي مهدي موعود عليه السلام ، همراهي و متابعت او را مي طلبد تا توفيق «يار» بودن به جوان ارزاني داده شود، بنابراين با درنگ در «نشانه ها» مي توان خود را محك زد، ناسره را زدود و حريم دل را براي درك قائم آذين بست و به «انتظار» موعود مهيّا شد ؛ انتظاري كه امام صادق عليه السلام چنين از آن ياد مي كند:«بخدا سوگند من اگر آن روز را درك مي كردم جانم را براي حضرت صاحب الامر عليه السلام فدا مي كردم.»1و در گفتاري ديگر مي فرمايد:«اگر او را درك مي كردم، تمام عمرم را در خدمتگذاري او مي گذراندم.»2اين كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام را مي توان به عنوان منشور جوان، دليل و راهنماي راه دانست ؛ چه در عصر غيبت و چه در عصر ظهور ؛ امام فرمود:«از او تخلف نكن اگر او را درك كني، از او مگذر اگر بسوي او هدايت شدي.»3

________________________1- «اما اني لو ادركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الامر.» غيبة النعماني،ص 145.2- امام صادق عليه السلام :«لو ادركته لخدمته ايام حياتي.» بحارالانوار، ج 51، ص 148 .3- « لاتنثن عنه اذا وفّقت له و لاتجيزنّ عنه اذا هديت اليه».همان، ص 212 .(46) جوانان، ياوران مهدي (ع)سايه حق بر سر بنده بودعاقبت جوينده يابنده بودگفت پيغمبر كه چون كوبي دري

عاقبت زآن در برون آيد سريچون نشيني بر سر كوي كسي

عاقبت بيني تو هم روي كسيجمله دانند اين اگر تو نگروي

هرچه مي كاريش روزي بِدْرَوي1كلام را با چند فراز از « دعاي عهد » به پايان مي بريم؛* بارخدايا! ما را از ياوران و كمك كنندگان و مدافعان وي قرار ده ؛آناني كه :از پي انجام مقاصدش شتافته،اوامرش را امتثال كرده،به حمايت او برخواستهو به سوي اراده اش مشتاقانه سبقت مي گيرند.و در حضور حضرتش به درجه رفيع شهادت مي رسند.* پروردگارا! اگر ميان من و او مرگ جدائي افكند، پس مرا از قبر برانگيز ؛ در حالي كه كفنم را ازار خود كرده و شمشيرم را از نيام بركشيده و لبيك گويان

________________________

1- جلال الدين رومي .جوانان، ياوران مهدي (ع) (47)دعوتش را ـ كه اطاعتش بر تمام مردم شهر و ديار عالم لازم است ـ اجابت كنم .* اي خدا!آن طلعت بلند بالا و چهره زيبا را به من بنما،و او را از پرده غيبت پديدار كن،و بر چشمانم با نگاهي كه بر او مي افكنم سرمه كش.آمين ربّ العالمين(48) جوانان، ياوران مهدي (ع)