جواني بعد از سال هاي طولاني


حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام:

«لَوْ قامَ الْمَهْدِيُّ لاََنکَرَهُ النّاسُ، لاَِنَّهُ يَرْجِعُ اِلَيْهِم شابّاً وَ هُمْ يَحْسَبُونَهُ شَيْخاً کَبيراً.» [1] .

«چون حضرت مهدي عليه السلام قيام نمايد، مردم او را انکار کنند، زيرا او را پيري بزرگ سال مي پندارند، ولي او به صورت جوان به سوي آن ها بر مي گردد.»

از ويژگي هاي گل نرجس عليها السلام اين که مرور ايّام و گذران شب ها بر جسم مطهّرش اثر نمي گذارد، او امام «عصر» و «زمان» است پيش از زمان و پيشواي زمان است، و بر زمين و زمان احاطه کامل و تسلط شامل دارد. برتر از زمان و فراتر از مکان است، بلکه به وجود آن حضرت، آسمان و زمين و گردش ايام و ليالي، استوار و برقرار است.

«بِوُجُودِه ثَبَتَتِ الاَْرْضُ وَ السَّماءُ.» [2] .

آسمان و زمين و ليل و نهار به ولايش چنين گرفته قرار[ صفحه 38]پس اگر اراده آن جناب که همان مشيت پاک الهي است بر آن تعلق گيرد که گذران زمان در وجود مسعود او اثر نگذارد، بايد که زمانه، اسلحه خويش را زمين بگذارد و سر تسليم بر آستان حضرتش فرود آرد که اطاعت امام عليه السلام بر همه چيز و همه کس به وجوب تکويني و تشريعي واجب است.

و بدين جهت آن عزيز با عمري طولاني اما سيماي جوان و نوراني و در چهره اي چهل ساله يا کمتر ظاهر خواهند شد، و به همين خاطر بسياري از مردم، حضرتش را انکار مي کنند، زيرا بعد از گذشتن زماني طولاني او را پيري سالخورده مي پندارند و در شمار جوانانش نمي انگارند، و اين نيز بحر امتحاني است که جز مؤمنين توان عبور از آن را ندارند. [3] .[ صفحه 39]

سلطانه يحيط في الأقطار

و حکمه ينفذ في الأمصار
پاورقي

[1] منتخب الاثر، ص 258.

[2] به يمن وجودش زمين و آسمان استوار مانده است.

[3] «لو قد خرج القائمعليه السلام بعد أن أنکره کثير من الناس، يرجع شاباً موفّقاً، فلا يثبت عليه إلاّ کلّ مؤمن» بحار الانوار ج 52 ص 319 حديث 20.