زينت شمشيرهاي آسماني


حضرت امام جعفر صادق عليه السلام:

«اِذا قامَ الْقائِمُ، نَزَلَتْ سُيُوفُ الْقِتال، عَلي کُلِّ سَيْف اِسْمُ الرَّجُلِ و اِسْمُ اَبيهِ.» [1] .

«هنگامي که (حضرت) قائم عليه السلام قيام کند، شمشيرهاي جنگي از آسمان نازل شود، بر هر شمشيري نام مرد و پدرش نگاشته شده.»

آنان مردان آسماني اند که از اوج افلاک تا به روي خاک آمده اند تابه زمينيان بياموزند آسماني بودن را.

اينان خاک فرزند پاک ابو ترابند. افلاکيان خاک نشينند. در پيشگاه مقدس يوسف فاطمه عليهما السلام خاک مي شوند و از هر چه غير خداست پاک مي شوند.

بر زمينند اما انس با آسمان دارند و مردان آسماني را سلاح هاي آسماني سزاوارتر است. بدين جهت شمشيرهاي برّنده از آسمان بر ايشان فرود مي آيد در حالي که زيبائي و زينت هر شمشير نام صاحب آن شمشير[ صفحه 50]و نام پدر اوست که بر روي آن نقش بسته و آن را تماشائي تر ساخته.

علاوه که اين سلاح و زره ها و کلاه خودهاي مخصوص، علامت ياران مهدي عليه السلام است و آن حضرت وقتي آن ها را بر قامتشان حمايل مي کنند به آنان چنين مي فرمايند:

«هرکس اين سلاح ها را حمايل ندارد با او مجاهده نماييد و به کامش زهر تلخ مرگ بريزيد.» [2] .

و بايد که ريشه کفر و ظلم در عالم پست و سُفلي به وسيله سلاح هاي پاکيزه عالم أعلي برکنده شود. انشاء الله تعالي.[ صفحه 51]

عند الظهور يفتح اللواء

بيمنه فيغلب الأعداء
پاورقي

[1] بحار الانوار: ج 52 ص 356. غيبة نعماني ص 244.

[2] امام صادق (عليه السلام) فرمود: «اذا قام القائم.....فسيخرجون ألف درع و اثني عشر ألف سيف و اثني عشر ألف بيضة، لکلّ بيضة وجهان....فيلبهم ذلک، ثم يقول: من لم يکن عليه مثل ما عليکم فاقتلوة» بحار الانوار: ج 52 ص 377.