قوت گوش ها، قدرت چشمان


حضرت امام جعفر صادق عليه السلام:

«اِنَّ قائِمَنا اِذا قامَ مَدَّ اللهُ لِشيعَتِنا في اَسْماعِهِم وَ اَبْصارِهِمْ.» [1] .

«هنگامي که قائم ما قيام نمايد، خداوند در قوّت و قدرت چشم وگوش شيعيان ما مي افزايد.»

اين نيز از جمله ارمغان هاي نسيم صبح پيروزي است. بادهاي لطيف رحمت بر پرده هاي حجاب آويخته بر چشم و گوششان مي خورد و آن پرده ها را از منظر ديد و حيطه گوششان کنار مي زند، بطوري که مؤمن از شرق عالم برادر مؤمن خويش را در غرب نظاره مي کند، و او نيز از غرب، شرق را بالعيان مي بيند. [2] .

قدرت سمعي و بصري آنان چنان امتداد يابد که از هر کجاي عالم که باشند صداي مقتداي اهل ايمان را از همان جائي که هست بشنوند، [3] . و[ صفحه 76]تماشاگر چهره زيبا و ملکوتي اش باشند. و اين امري نيست که باور نتوان کرد، چرا که نظائر آن در قرآن کريم آمده است:

جناب آصف بن برخيا وزير حضرت سليمان علي نبينا و آله و عليه السلام، تخت بلقيس را به چشم برهم زدني از مسافتي بسيار طولاني در نزد آن حضرت حاضر کرد [4] ، که به نقل روايات زمين پهلو خالي نمود تا سرزمين سبا و به ملک حضرت سليمان در کنار هم قرار گرفت، و تخت به چشم بر هم زدني حاضر گرديد [5] ، و هم چنين خداوند متعال به حضرت ابراهيم خليل عليه السلام ملکوت آسمان ها و زمين را يکباره نشان داد، پس اگر سليمان ملک وجود حضرت مهدي موعود عليه السلام با اصحاب خويش اين گونه باشند، امري عجيب نيست.[ صفحه 77]

أصحابه أعمارهم لتُستَمر

حتي يروا أبناء هم ألف نفر
پاورقي

[1] بحار الانوار ج 52 ص 336.

[2] «انّ المؤمن في زمان القائم و هو بالمشرق ليري أخاه الّذي في المغرب و کذا الّذي في المغرب يري اخاه الّذي في المشرق»بحار الانوار ج52 ص 391.

[3] «إنّ قائمنا إذا قام، مدّ الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم، حتّي لا يکون بينهم و بين القائم بريد يکلمهم فيسمعون، و ينظرون إليه و هو في مکانه.» منتخب الأثر ص 483.

[4] سوره نمل: 40.

[5] تفسير الميزان ج 15 ص 370 ذيل آيه 40 سوره نمل.