فرود عيسي براي پرواز


حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله:

«فَيَنْزِلُ رُوحُ اللهِ، عِيسَي بْنُ مَرْيَمَ(عليهما السلام) فَيُصَلّي خَلْفَهُ.» [1] .

«پس روح الله عيسي پسر مريم فرود آيد و پشت سر آن حضرت نماز گذارد.»

حضرت عيسي بن مريم علي نبينا و آله و عليه السلام پيامبر عظيم الشأن و بزرگواري است که درقرآن به «کلمة الله» و «روح الله» [2] توصيف شده است.

و از عجائب و معجزات آن مرد الهي اين که خداوند او را از دامن پاک حضرت مريم عذراء بدون شوي، متولد ساخت [3] و در گهواره به تکلّم در آورد و در کودکي حکم نبوّت به او عنايت فرمود [4] و قدرت خيره کننده زنده کردن مردگان را به او عطا فرمود. [5] .

و چون ظالمان و طاغيان زمان آن حضرت اراده کردند وجود مقدّس مطهّر او را از زمين بردارند و به صليب بياويزند، خداوند اورا از دامن خاک به سوي افلاک سير داد، ودر منازل آسماني سکنايش داد [6] و تاکنون حضرتش[ صفحه 82]زنده اند، وهمنشين آسمانيان و ملکوتيان اند، و در صف منتظران قدوم مبارک حضرت بقيّة الله الاعظم روحي و اراحنا فداه چشم به راه دوخته.

پس زماني که آن حجّت غائب از نظر هويدا شوند، و حکومت عدل و داد برپا نمايند، گل مريم از آسمان فرود آيد و در صف مأمومين، به گل زيباي نرجس عليهما السلام اقتدا نمايد، واز جمله سرداران و حکّام زمان آن حضرت باشد و در کشتن دجّال لعين، آن سرور را ياري و ياري نمايد. انشاءالله تعالي. [7] .

و او برهان ذخيره خداوند است بر حقانيت دين مبين اسلام و دليلي متقن بر صدق دعواي ختم وصايتِ حضرت ولي عصرعليه السلام.

چون مسيحيان ببينند که حضرت عيسي علي نبيّنا و آله و عليه السلام در رکاب آن حضرت است و آن بزرگوار را مقتداي خويش قرار داده، به پيامبر خويش تأسي کرده، به آن حضرت ايمان آورند. [8] .

ناگفته پيداست و بي شبهه هويداست، نماز خواندن پيامبري اولولعزم و صاحب کتاب و شريعت پشت سر امام عصر عليه السلام [9] دليل روشن و نشانه اي متقن است بر اين که آن امام همام و آباء کرام او از تمام انبياء الهي به جز جدّ اطهر شان حضرت سيد انبياء صلي الله عليه و آله افضل، برتر و بالاترند.[ صفحه 83]

من السحاب الأبيض النداء

و الناس يسمعونه علاء
پاورقي

[1] بحار الانوار ج 51 ص 71 حديث 12.

[2] سوره نساء: 171.

[3] سوره مريم:20 و 21.

[4] سوره مريم 28 تا 30.

[5] سوره آل عمران: 49.

[6] سوره نساء: 157و 158.

[7] پيامبر اکرم: «.....و انّه يخرج معه عيسي بن مريم و يساعده عل قتل الدّجال بباب لُدّ، بأرض فلسطين، و إنّه يؤمّ هذه الامّة و عيسي يصلّي خلفه.» بحار الانوار ج 51 ص 93.

[8] القطره ج 1 ص 464 حديث 21. حضرت عيسي در هنگام پائين آمدن از آسمان، خود متدين به دين مبين اسلام است، و روشن است که ايمان به او، ايمان به اسلام است.

[9] در روايتي که شيعه و سني نقل کرده اند آمده که: چون هنگام نماز واجب شود، حضرت مهدي (عليه السلام) رو به حضرت عيسي نموده فرمايند: پيش رو اي روح الله، يعني امامت نماز را به عهده گير، و او جواب عرض مي دارد: شما اهل بيتي هستيد که هيچ کس بر شما مقدم نمي شود.

کراجکي،التفضيل: ص 24، ينابيع الموده قندوزي حنفي، ص 187.