بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيام انقلاب ش 110  
    :نويسنده   سپاه پاسداران  
    :ناشر   سپاه پاسداران  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   عمليات خيبر،امام مهدي ،سپاه  
    :تعداد صفحه   66  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     امام مهدي عج  
     رهنمودهاي امام خميني  
     آيت الله منتظري و مسائل روز  
     شهيد مطIري و مبارزه با التقاط  
     عمليات خيبر  
     جلسه نمايندگان امام در سپاه  
     پيام شهيدان  
     خاطرات رزمندگان  
     زندگي نامه شهيدان  
     روشنفكران غرب زده مذهبي (2) ْ  
     شهاي  
     انساني در جنگ (2) 38 0  
     حQرJ Kوح ع  
     محمدبن يعقوب كليني  
     حركت سياهكل  
     توطئه هاي امريكا در خاورميانه