بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رسالت اسلامي در عصر غيبت  
    :نويسنده   سيدمحمد صدر  
    :ناشر   بدر  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   امام مهدي عج ، انتظار،  
    :تعداد صفحه   264  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    فلسفي  

شرح موضوعات کتاب
     نيك باوري  
     انتظار و منتظر  
     انتظار امام مهدي عج  
     خودسازي  
     وظيفه ما در زمان غيبت  
     صبر در زمان غيبت  
     پست مايگي دشمنان امام مهدي ع