بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد ش 67  
    :نويسنده   گروهي از نويسندگان  
    :ناشر   كنگره هزاره شيخ مفيد  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :موضوع   برزخ ،خوارج ،امام مهدي ع ،تشيع ،عقا  
    :تعداد صفحه   216  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    مقاله  

شرح موضوعات کتاب
     مكتب فكري شيعه در بغداد  
     نشر دين و دفاع از اسلام  
     شيخ مفيد و دفاع از مذهب اهل بيت  
     عقل در جهان بيني تشيع و شيخ مفيد  
     آموزش مسلمين  
     مسلمين و آموزه ها  
     نظريه شيخ مفيد پيرامون برزخ  
     فقه حكومتي و احكام ثانويه  
     آثار شيخ مفيد درباره خوارج  
     قاعديگري در بينش تاريخي شيخ مفيد  
     غيبت امام مهدي عج در آثار شيخ مفيد  
     شيخ مفيد در اوائل المقالات  
     احوال از نظر شيخ مفيد