بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي دوازدهم امام زمان عج  
    :نويسنده   درراه حق  
    :ناشر   درراه حق  
    :تاريخ چاپ   1366ش  
    :موضوع   امام مهدي ،تاريخ  
    :تعداد صفحه   92  
    :تعداد چاپ   3  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     عقيده به مهدي عج و ساير اديان  
     عقيده به مهدي عج در منابع  
     ميلاد و غيبت امام مهدي عج  
     معجزات امام مهدي عج و غيبت