بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نواي ايمان درزيارت آل ياسين  
    :نويسنده   دفترانتشارات وتحقيقات بدر  
    :ناشر   بدر  
    :تاريخ چاپ   1361ش  
    :موضوع   زيارت ،امام مهدي  
    :تعداد صفحه   14  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :سبک    روائي