بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجعت  
    :نويسنده   علامه محمدباقرمجلسي  
    :مترجم   ابوذربيدار  
    :ناشر   رسالت قلم  
    :تاريخ چاپ   1367ش  
    :موضوع   رجعت ،عقايد  
    :تعداد صفحه   144  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   عالي  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    روائي