بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجعت (از ديدگاه عقل ، قرآن ، حديث )  
    :نويسنده   طارمي حسن  
    :ناشر   حوزه علميه قم ،دفترتبليغات اسل  
    :تاريخ چاپ   1374ش  
    :تعداد صفحه   79  
    :تعداد چاپ   6