بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پاسدارانقلاب شماره 3  
    :نويسنده   گروهي ازنويسندگان  
    :ناشر   سپاه پاسداران  
    :تاريخ چاپ   1359ش  
    :موضوع   استكبار،امام مهدي ،صدورانقلاب  
    :تعداد صفحه   33  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    مقاله  

شرح موضوعات کتاب
     استكبار  
     امام مهدي عج  
     شهيد آيت الله سعيدي  
     صدور انقلاب (1) ْ