بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زمزمه عاشقان دعاي ندبه به ضميمه اشعار مناسب با فرازهاي دعا  
    :نويسنده   اشعري، عبدالحسين  
    :موضوع   ادعيه و زيارات