بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام و زمان، تسلط بر قوه مجريه  
    :نويسنده   بازرگان، مهدي. فارسي، جلال الدين  
    :موضوع   خلافت