بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ده انتقاد و پاسخ  
    :نويسنده   شيخ مفيد  
    :مترجم   محمد باقر خالصي  
    :ناشر   راه امام  
    :تاريخ چاپ   1361ش  
    :موضوع   امام مهدي عج  
    :تعداد صفحه   95  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   عالي  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده