بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دانشمندان عامه و مهدي موعود عج  
    :نويسنده   علي دواني  
    :ناشر   دارالكتب الاسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1353ش  
    :موضوع   تشيع ، امام مهدي عج ، تسنن ،  
    :تعداد صفحه   153  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     امام مهدي عج ازنظر شيعه منابع عامه  
     واقعيت امام مهدي عج ازنظراكثريت عامه