بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الفرج بعد الشدة  
    :نويسنده   ابن ابي الدنيا، عبدالله بن محمد  
    :ناشر   دار المشرق العربي  
    :تاريخ چاپ   1987م  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فضيلت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي حديثي درباره انتظار فرج، صبر و پايداري  
     و استقامت در امور مشکل و  
     گرفتاري هاست. نويسنده 97 روايت و حکايت از منابع  
     اهل سنت را با ذکر اسناد رجالي  
     آنها نقل کرده است. اين روايات عمدتا از رسول اکرم  
     (ص) و امامان شيعه و گاه از  
     صحابه و شعرا و بزرگان نقل شده و مضامين همه آنها  
     درباره ترغيب مردم به صبر و تحمل  
     در مشکلات دنيوي، اميد به خداوند و انتظار فرج و  
     گشايش در امور است. محقق رساله،  
     درباره تمام روايات، راويان آنها، ضعف و قوت سند،  
     مفاهيم و معاني آنها در پاورقي  
     اظهار نظر کرده است.