بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ربيع الأنام في أدعية خير الإمام  
    :نويسنده   طالعي، عبدالحسين  
    :ناشر   ميقات  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - دعاهاي امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از دعاها و زيارات مخصوص امام مهدي.  
     نگارنده که با هدف بيان اهميت  
     دعا در مکتب اسلام به سامان کتاب پرداخته، نخست ضمن  
     بحثي نسبتا مفصل، نگاهي به  
     جايگاه بحث دعا و زيارت در اسلام دارد و موضوعاتي  
     مانند: هدف از دعا، اوقات مناسب  
     براي دعا و آداب و شرايط آن را مورد کندوکاو قرار  
     مي دهد. وي سپس به طور مستند به  
     نقل دعاهاي روزانه، دعاهاي زمان هاي خاص، دعاهاي  
     مربوط به برآورده شدن حاجات،  
     زيارات مختص به امام مهدي، مانند زيارت جامعه،  
     مي پردازد.