بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پاسخ به صد سؤال در موضوعات امام زمان، تهذيب نفس، عالم  
    :نويسنده   گنجي فرد، محمد حسن  
    :ناشر   بطحا  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در بر دارنده مطالبي در باره موضوعات گوناگون  
     اعتقادي است که در قالب يکصد پرسش و  
     پاسخ مطرح شده است. از آن جمله است: امام زمان (ع)،  
     تهذيب نفس، عالم ذر، عالم  
     ارواح، احضار روح، معاني بعضي از آيات قرآن. فهرست  
     تفصيلي سؤالات در پايان کتاب  
     آمده است.