بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اولين شب بهار  
    :نويسنده   اختياري، محمد تقي  
    :ناشر   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - ملاقات با امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بازخواني 2 حکايت از کساني است که ديدگان آنان به  
     جمال امام زمان (عج) منور گشته  
     است. نويسنده با بازنويسي اين 2 قصه از کتاب  
     العبقري الحسان نوشته شيخ علي اکبر  
     نهاوندي، در چارچوب داستان، به تشرف شيخ حيدر علي و  
     شيخ علي نامي به محضر امام زمان  
     (عج) پرداخته است.