بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاتم الاوصيا  
    :نويسنده   افتخاري، محمد  
    :ناشر   روح  
    :تاريخ چاپ   1359هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعار و سروده هايي است در وصف امام مهدي.  
     شاعر در مقدمه بسيار کوتاه خويش  
     بر اين مجموعه شعر، هدفش را از سرودن اين اشعار  
     اظهار مراتب ارادت به امام زمان  
     بيان کرده است. مضامين اشعار بيشتر درباره رنج  
     فراق، شناخت امام مهدي و خصوصيات او  
     و ياري خواستن از ايشان براي حل مشکلات شخصي و  
     عمومي مسلمانان است.