بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد تابان  
    :نويسنده   بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)  
    :ناشر   بنياد فرهنگي مهدي موعود(عج)  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعار برگزيده شاعران معاصر درباره امام  
     مهدي (عج) است. اين اشعار، در  
     قالب هاي مختلف شعري و در موضوعات: اظهار عشق و  
     ارادت به ساحت امام، مدح و ستايش  
     مقام معنوي ايشان و اظهار شکايت از هجران سروده  
     شده اند. از شاعران اين مجموعه  
     مي توان به: مشفق کاشاني، محمود شاهرخي، ذبيح الله  
     ذبيحي، منيره هاشمي، مجيد نعمت  
     اللهي و رضا رضوي اشاره کرد. برخي عناوين اشعار  
     عبارتند از: چشم انتظار، لاله باغ  
     نرگس، عطش انتظار، جمعه ناگاه، ديدار، فرداي روشن.