بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   به احترام آفتاب  
    :نويسنده   کاشفي خوانساري، سيد علي  
    :ناشر   موعود  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعاري است که به زبان ساده براي نوجوانان  
     سروده شده است. اين منظومه که در  
     مدح امام زمان است، به موضوع انتظار مي پردازد.  
     مصطفي رحماندوست، جواد محدثي، پروين  
     دولت آبادي و رضا اسماعيلي، از جمله شاعران اين  
     مجموعه شعر هستند. سبک اين اشعار،  
     شعر نو است.