بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در انتظار فجر  
    :نويسنده   پور سيد حق شناس، سيد حسين  
    :ناشر   قم  
    :تاريخ چاپ   1398هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي