بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در تنهايي  
    :نويسنده   جلاير، حسن  
    :ناشر   مفيد  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل مجموعه سروده هاي شاعر درباره امام مهدي (عج)  
     است. از آن جا که شاعر، اين  
     سروده ها را در حالت هاي خلوت خويش به نظم کشيده  
     است، آن را در تنهايي ناميده است.  
     اشعار مزبور، عموما بازتابي از درخواست ها و تمنيات  
     روحي و دروني شاعر است و در  
     آنها از درد فراق امام مهدي، طلب ياري از او، شکوه  
     و شکايت از روزگار و نامردمي هاي  
     آن نسبت به اهل صفا و اخلاص و ايمان، غيبت و ظهور و  
     علائم آخر زمان و بالاخره آرزوي  
     ديدن دولت مهدي و کمک به او در برقراري دولت جهاني  
     و عدالت همگاني، سخن به ميان  
     آمده است.