بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاطره آن شب  
    :نويسنده   حجازي، سيد جمال الدين  
    :ناشر   نيک معارف  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - ولادت  
    :تعداد چاپ   6  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     سير زندگي نرگس خاتون و آمدن او از کاخ امپراتور  
     روم به خانه امام حسن عسکري (ع) و  
     ازدواج آن ها، تولد مولودي پاک و الهي چون مهدي  
     موعود از دامان او و شرح چگونگي اين  
     تولد، موضوع نخست کتاب است. نويسنده در پايان مطالب  
     مختصري درباره معرفي نايبان عام  
     و فايده امام در دوران غيبت صغرا و نايبان عام آن  
     حضرت بيان داشته است.