بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگي و قيام حضرت مهدي  
    :نويسنده   حجازي، سيد جمال الدين  
    :ناشر   نصر  
    :تاريخ چاپ   1404هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با نثري داستاني، به زندگاني امام زمان و قيام  
     ايشان مي پردازد. اين قصه که  
     چيزي شبيه به يک رمان است، به اسارت نرگس خاتون و  
     رؤياهاي وي و ازدواج با امام  
     عسکري (ع) و سپس ولادت امام زمان اشاره مي کند. وي  
     همچنين به غيبت امام زمان،  
     سفيران، انتظار فرج، قيام حضرت و دعا براي ظهور او  
     پرداخته است. کتاب به زباني ساده  
     و نثري روان براي نوجوانان نوشته شده است.