بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روايت شوق  
    :نويسنده   رسول زاده، جعفر  
    :ناشر   روح  
    :تاريخ چاپ   1374هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از سروده ها در قالب هاي مختلف شعري، در  
     مدح و منقبت امام مهدي (عج) است.  
     از شاعراني که شعري از آنان در اين اثر گنجانده شده  
     مي توان: محمدعلي مجاهدي، فيض  
     کاشاني، جعفر رسول زاده و صائم کاشاني را نام برد.  
     برخي از عناوين اشعار عبارت است  
     از: جهان معرفت، جلوه ديدار، کشتي نوح، مژده  
     بهاران، کعبه جان، روح مؤيد.