بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   به عشق مهدي  
    :نويسنده   شائق قمي، محمد  
    :ناشر   فؤاد  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - دعاهاي امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح منظومي است بر دعاي ندبه و ابياتي در استغاثه  
     به امام مهدي (عج). شاعر در بخش  
     نخست، به ترتيب، فرازهايي از دعاي ندبه را ذکر کرده  
     و با بهره گيري از بياني  
     شاعرانه، به شرح و تفسير آن مي پردازد. در بخش دوم،  
     اشعاري در زمينه هاي مدح و  
     منقبت و اظهار عشق و ارادت به محضر امام مهدي و  
     شکايت از هجران ايشان در قالب هاي  
     قصيده، غزل و رباعي جمع آوري کرده است.