بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کمال هستي در عصر طلائي ظهور  
    :نويسنده   علم الهدي، م.ب  
    :مترجم   برنجيان، جلال  
    :ناشر   ميقات  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - عصر ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به اعتقاد مؤلف، ظهور و انقلاب امام زمان (عج) در  
     جهت روند رشد و کمال هستي است و  
     عصر ظهور، دوران کمال يافته هستي است. او بر اين  
     اساس، رويش گياهان و نزول باران بر  
     زمين و هموار شدن براي استفاده انسان ها، ظاهر شدن  
     معادن و گنج هاي زمين، تقسيم  
     اموال عمومي به تساوي، وسعت بلاد و نوراني شدن  
     زمين، جواني اصحاب امام و طولاني شدن  
     عمر افراد و ازدياد نسل را که به عنوان نشانه هاي  
     ظهور ذکر شده است، از جمله  
     حرکت هاي هستي به سوي کمال دانسته و با بهره گيري  
     از آيات و روايات، مباحثي را در  
     خصوص آنها ارائه داده است. زوال فقر و امراض بدني  
     از جامعه، توانا شدن روح ها و  
     بدن ها، تکامل اخلاق و عقول انسان ها، گسترش علم و  
     در نهايت، نابودي دشمنان خدا،  
     رواج عبوديت خدا، استقرار عدالت و امنيت، نابودي  
     شيطان و ارتباط امام عصر با غيبت و  
     حکم به واقع نمودن، از عناوين ديگر مورد بحث و  
     تحقيق در اين اثرند. در ابتداي کتاب  
     مباحثي درباره وارستگي ها و صلاحيت هاي رهبر الهي و  
     آمادگي شرايط اجتماعي، توسط  
     مترجم ارائه شده است.