بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بر بال نور  
    :نويسنده   فخاري، عبد الحسين  
    :ناشر   نبأ  
    :تاريخ چاپ   1374هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مدايحي شعر گونه در فراق امام عصر (عج) و شوق ديدار  
     اوست. مؤلف، گاه به هدهد و  
     افتخار او بر اين که سايه سليمان را بر بالاي سر  
     دارد نظر انداخته است و عاشقان  
     منتظر را هدهدهاي بي سليمان ديده است که روزي سايه  
     مهدي را بر بالاي سر خود خواهند  
     ديد و گاه به انتظار طولاني يعقوب و گريه ها و  
     جست وجوهاي پي گير او و بالاخره  
     رسيدن او به ديدار يوسف گم شده اش اشاره کرده و  
     منتظران يوسف زهرا را به مهدي طلبي  
     بيشتر تشويق مي کند و گاه اسب زيبا با بال هاي  
     طلايي را تصوير مي کند که شيهه زنان  
     آماده سوارکاري چابک و نوراني است و بي قراري دل  
     دردمند منتظران را آرامش مي بخشد.  
     و گاه گفت وگوي امام با مادرش را نمايش مي دهد که  
     از ستم ستمگران و نامه سياه اعمال  
     برخي از شيعيان که مانع ظهور او و گرفتن انتقام خون  
     جدش حسين شهيد (ع) و اجراي عدل  
     شده اند شکوه مي کند.