بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پرواي معجزه  
    :نويسنده   فضائلي هاشمي، سيد سعيد  
    :ناشر   منتظران ظهور  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات - کرامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح و توضيحي درباره 2 مورد از بيماراني است که  
     توسط امام مهدي (عج) و به صورت  
     معجزه شفا يافته اند. اين 2 داستان به ترتيب نظر  
     کرده و پرواي معجزه نام دارند و بر  
     اساس يک سند تاريخي نگارش يافته اند. بر مبناي  
     داستان نخست، عده اي از همسفران در  
     راه دچار سيل و باران و طوفان و سرما مي شوند و  
     سرانجام توسط امام زمان نجات  
     مي يابند. در داستان دوم، مردي به نام خليل، گرفتار  
     راهزني قوي پنجه مي شود و به  
     کمک امام زمان بر او چيره مي گردد و او را مي کشد.