بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شوق مهدي  
    :نويسنده   دواني، علي  
    :ناشر   دار الکتب الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1397هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه سروده هايي است که در تضمين اشعار حافظ  
     شيرازي و در وصف و مدح مهدي موعود به  
     نظم کشيده شده است. ناظم، از رنج انتظار و فراق يار  
     مي گويد و مجموعه غزلياتي را در  
     وزن و قافيه غزل هاي ديوان حافظ و به ترتيب حروف  
     هجايي در وصف و بيان شمايل و فضايل  
     مهدي صاحب الزمان از ديدگاه شيعه اماميه به نظم  
     مي کشد. در پايان نيز 3 قصيده از وي  
     با نام هاي آفرينش ارواح ائمه (ع)، در قائم بودن  
     جهان، وجود امام زمان و بشارت به  
     ظهور مهدي موعود به کتاب ملحق شده است.