بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گلواژه يازده  
    :نويسنده   کارشناسي ادبي ادراه کل امور فرهنگي  
    :ناشر   ايتا  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي