بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه سرودههاي ديدار  
    :نويسنده   نظاري، سيد حبيب  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل سروده هايي در وصف امام مهدي (عج) و غم غيبت  
     او و انتظار ظهورش است. شاعر اين  
     سروده ها را، با هدف ترويج فرهنگ عشق به مهدي و  
     بهره گيري از آثار و برکات وجودي اش  
     جمع آوري و منتشر کرده است. مضمون اين سروده ها  
     اغلب برگرفته از آيات و روايات  
     مربوط به انديشه مهدويت و مهدي (عج) است و به  
     مسائلي چون ولادت مهدي، شمايل مهدي،  
     استقرار عدالت بر جهان، انتظار، غيبت، استغاثه و...  
     مي پردازد.