بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گلزار هاشمي، در مدايح حضرت وليعصر  
    :نويسنده   هاشمي رضوي، سيد عباس  
    :ناشر   سيد مصطفي هاشمي رضوي  
    :تاريخ چاپ   1353هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي