بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نواي فراق  
    :نويسنده   يونسيان، علي اصغر  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه 200 قطعه از اشعار و سروده هاي نويسنده  
     درباره امام مهدي (ع) و اظهار محبت  
     به اوست. اين سروده ها با مضاميني چون انتظار،  
     ظهور، فتنه هاي آخر الزمان، ولادت  
     امام مهدي، امامت و ولايت، فيض بخشي او و مطالب  
     مختلف ديگر است. نويسنده در  
     پيش گفتار بر ضرورت شناخت امام در هر زمان، توسط  
     شيعيان تأکيد ورزيده و نقش او در  
     عالم تکوين و تشريع را به بحث گذاشته است. سپس  
     تعداد زيادي از آيات و روايات تفسيري  
     را ذکر و امام مهدي را مصداق آنها معرفي کرده است.  
     در پايان متن، زيارت آل ياسين و  
     ترجمه آن ضميمه کتاب شده است.