بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: طرح جامع مسجد مقدس جمکران قم  
    :نويسنده   نجفي زياراني، سعيد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - تاريخ و جغرافي - مناطق و کشورها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي شرايط جغرافيايي و اقليمي شهر قم و ارائه طرح  
     جامع مسجد مقدس جمکران است.  
     نويسندگان با هدف ارائه طرحي جامع و کاربردي براي  
     مسجد جمکران، نخست به مطالعه  
     ويژگي هاي شهر قم پرداخته و آن گاه شرايط مورد نياز  
     اين منطقه را بررسي کرده و به  
     طراحي نقشه و تقسيم بندي موقعيت ها و برآورد  
     امکانات لازم پرداخته اند. اين  
     پايان نامه که حاصل تحقيق و جمع آوري اطلاعات مفيدي  
     است، در 4 فصل تنظيم شده است:  
     فصل يکم به مطالعات تاريخي، جغرافيايي و اقليمي در  
     3 بخش پرداخته است: (مطالعات  
     تاريخي شهر قم، موقعيت جغرافيايي و حدود و تقسيمات  
     شهر، مشخصات اقليمي و اوضاع جوي  
     شهر). در فصل دوم، تاريخچه معماري مساجد در ايران،  
     به ويژه مسجد مقدس جمکران بررسي  
     شده است. اصول طراحي و ويژگي هاي معماري مناطق گرم  
     و خشک در فصل سوم مورد مطالعه  
     واقع شده و در بخش پاياني، طرح جامع مسجد با شرايط  
     و اصول خاص مهندسي ارائه شده  
     است.