بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مسجد کوه خضر نبي اردوگاه ياوران حضرت مهدي  
    :موضوع   اخلاق - مسجد کوه خضر  

شرح موضوعات کتاب
     از مطالبي که در مورد کوه خضر در کتب گوناگون آمده،  
     به توصيف کوه دو برادران، حد فاصل مسجد جمکران و کوه  
     خضر پرداخته شده است.  
     بررسي سبقه تاريخي کوه خضر در احاديث و کتب مختلف  
     است. نويسنده با استناد به کتاب انوار المشعشعين  
     تأليف محمد علي بن حسين بهاء‌الديني نائيني قمي، کوه  
     خضر را از اماکن مقدس قم مي داند که طبق روايتي از  
     اميرمؤمنان، در آخرالزمان يکي از پرچم هاي امام زمان  
     بر روي آن نصب مي شود. در ادامه ضمن ارائه گزارشي  
     از مطالبي که در مورد کوه خضر در کتب گوناگون آمده،  
     به توصيف کوه دو برادران، حد فاصل مسجد جمکران و کوه  
     خضر پرداخته شده است.