بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مسجد مقدس جمکران تجليگاه صاحب الزمان  
    :نويسنده   ميرعظيمي، سيد جعفر  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان تاريخچه و کراماتي از مسجد جمکران و نظرات  
     علماي شيعه درباره آن است. نويسنده  
     پس از بيان مطالبي درباره جايگاه مسجد در اسلام،  
     مطالب کتاب را در 7 بخش ارائه  
     مي دهد: پيش گويي هاي امام علي (ع) درباره مسجد  
     جمکران؛ تاريخچه مسجد جمکران؛ اهميت  
     مسجد جمکران از ديدگاه مراجع تقليد و علماي شيعه؛  
     بيان کراماتي از مسجد جمکران؛  
     امام مهدي از ديدگاه قرآن و امامان معصوم؛ اشعاري  
     در تکريم مسجد جمکران؛ عريضه و  
     دعاهايي درباره امام مهدي.  
     بيان تاريخچه و کراماتي از مسجد جمکران و نظرات  
     علماي شيعه درباره آن است. نويسنده  
     پس از بيان مطالبي درباره جايگاه مسجد در اسلام،  
     مطالب کتاب را در 7 بخش ارائه  
     مي دهد: پيش گويي هاي امام علي (ع) درباره مسجد  
     جمکران؛ تاريخچه مسجد جمکران؛ اهميت  
     مسجد جمکران از ديدگاه مراجع تقليد و علماي شيعه؛  
     بيان کراماتي از مسجد جمکران؛  
     امام مهدي از ديدگاه قرآن و امامان معصوم؛ اشعاري  
     در تکريم مسجد جمکران؛ عريضه و  
     دعاهايي درباره امام مهدي.